lektor_newsDuszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej Szkole Lektora LSO. Zajęcia mają charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia posługi lektora i są skierowane do chłopców od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły ponadgimnazjalnej. Spotkania odbywają się we wszystkich Dekanatach Archidiecezji co miesiąc, za co są odpowiedzialni kapłani w dekanatach, w sposób szczególny dekanalny duszpasterz LSO.

Na termin siódmego spotkania proponujemy sobotę, 23 kwietnia 2016 r. (termin można dostosować do okoliczności oraz terminarza danego dekanatu). Zajęcia będą odbywać się w godz. 9.00 – 13.00 i będą prowadzone przez kapłanów oraz zaproszonych przez nich specjalistów.

Propozycja tematów 7. spotkania Szkoły Lektora LSO – kwiecień 2016

  • Formacja biblijna: Język w Biblii. Przekłady Pisma Świętego.
  • Formacja fonetyczna: Pauzy.
  • Ćwiczenia fonetyczne: Stosowanie pauz gramatycznych i wtrąconych
  • Formacja liturgiczna: Posługi w zgromadzeniu Eucharystycznym: ministrant ołtarza, ministrant wody, ministrant, księgi, ceremoniarz.
  • Ćwiczenia liturgiczne: Posługa turyferariusza i nawikariusza.
  • Konferencja ascetyczna: Modlitwa w życiu lektora.