Archidiecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Duszpasterz Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej zwracają się z prośbą do pełnoletnich ministrantów i lektorów o pomoc przy rozdawaniu Komunii Świętej (pateny i parasole) w ramach Wydarzeń Centralnych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Chętnych prosimy o kontakt z Duszpasterzem LSO .

ZASADY

 • Pomocnikami przy rozdawaniu Komunii Świętej na ŚDM mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 • Zgłaszając chęć pomocy należy mieć przygotowane (znać) następujące dane:
  • imię i nazwisko, pesel, imię ojca, nr dokumentu tożsamości,
  • dni, w których pragnie się posługiwać (wtorek/niedziela),
  • adres e-mail.
 • Osoby zrzeszone w ruchu Światło-Zycie zgłaszają się osobno poprzez stronę: komuniasdm.pl.
 • Termin zgłoszeń: do 19 kwietnia 2016.
 • Zgłoszenie się do posługi nie jest równoznaczne z oficjalną rejestracją na ŚDM lub z otrzymaniem jakichkolwiek świadczeń od organizatora. Zgłoszenia na ŚDM odbywają się osobno i na odrębnych zasadach.