W piątek i sobotę, 8-9 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu odbyło się drugie spotkanie Szkoły Ceremoniarza LSO Archidiecezji Przemyskiej.

W spotkaniu wzięło udział 29 ministrantów i lektorów z 14 parafii naszej Archidiecezji: Przemyśl – Archikatedra, Domaradz, Medyka, Łańcut – Fara, Stara Wieś, Giedlarowa, Hyżne, Korczowa, Husów, Skołoszów, Humniska, Nozdrzec, Pruchnik,  Łukawica (diec. zamojsko-lubaczowska).

Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty. Następnie uczestnicy wzięli udział w Nabożeństwie Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Zajęcia miały charakter kursu liturgicznego przygotowującego do pełnienia funkcji ceremoniarza w swoich parafiach. Spotkanie poświęcone było Mszy. Poszczególne konferencje dotyczyły tematów:

  • Msza św. jako największy dar dla Kościoła. Obrzędy wstępu.
  • Liturgia Słowa.
  • Liturgia Eucharystyczna.
  • Obrzędy zakończenia.

Po teoretycznym wprowadzeniu do tematu odbywały się ćwiczenia praktyczne w Kolegiacie Jarosławskiej.

Konferencje i ćwiczenia liturgiczne prowadzili: ks. dr Łukasz Jastrzębski – wykładowca WSD i Archidiecezjalny Ceremoniarz, ks. dr Maciej Dżugan – biblista, wykładowca WSD,  ks. Marek Szczepański – wikariusz z Brzozowa z animatorami.

Kolejne spotkanie Szkoły Ceremoniarza LSO odbędzie się 20-21 maja 2016 w Ośrodku KSM „NADZIEJA” w Wybrzeżu k. Dubiecka.