lektor_newsDuszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej Szkole Lektora LSO. Zajęcia mają charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia posługi lektora i są skierowane do chłopców od 3 klasy gimnazjum do końca szkoły ponadgimnazjalnej. Spotkania odbywają się we wszystkich Dekanatach Archidiecezji co miesiąc, za co są odpowiedzialni kapłani w dekanatach, w sposób szczególny dekanalny duszpasterz LSO.

Na termin ósmego spotkania proponujemy sobotę, 14 maja 2016 r. (termin można dostosować do okoliczności oraz terminarza danego dekanatu). Zajęcia będą odbywać się w godz. 9.00 – 13.00 i będą prowadzone przez kapłanów oraz zaproszonych przez nich specjalistów.

Propozycja tematów 8. spotkania Szkoły Lektora LSO – maj 2016

  • Formacja biblijna: Księgi Pisma Świętego.
  • Formacja fonetyczna: Tempo wypowiedzi.
  • Ćwiczenia fonetyczne: Tempo umiarkowane.
  • Formacja liturgiczna: Posługi w Zgromadzeniu Eucharystycznym: komentator, kantor, psałterzysta, lektor.
  • Ćwiczenia liturgiczne: Postawy lektora przy ambonie.
  • Konferencja ascetyczna: Nawrócenie – sakrament pojednania – praca nad sobą.