ministrant_roku_newsDuszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza ogłasza konkurs na Ministranta Roku. Jest to wyróżnienie jednego ministranta z parafii i nagroda za zaangażowanie w danym roku szkolnym. Tytuł ten zostanie wręczony przez Księdza Biskupa podczas Diecezjalnego spotkania Służby Liturgicznej w Przemyślu, 25 czerwca 2016 roku.

Kandydatem do wyróżnienia w Archidiecezji powinien spełniać następujące kryteria:

  1. Jest wzorowym ministrantem.
  2. Regularnie przystępuje do sakramentów świętych (spowiedź, Komunia św.).
  3. Wyróżnia się szczególną gorliwością w podejmowaniu posług liturgicznych w parafii (wzorowa frekwencja na Mszach św., nabożeństwach, zbiórkach).
  4. Daje świadectwo wiary w kościele i poza jego murami (szkoła, parafia, dom).
  5. Chętnie świadczy pomoc swym rówieśnikom.
  6. Ma wzorowe bądź bardzo dobre zachowanie w szkole oraz celującą bądź bardzo dobrą ocenę z religii.
  7. Cieszy się dobrą opinią w swoim środowisku parafialnym.
  8. Pragnie mobilizować swym zachowaniem innych ministrantów do otrzymania wyróżnienia w następnych latach.
  9. Odznacza się bardzo dobra wiedzą dotyczącą znajomości liturgii.
  10. Bierze udział w spotkaniach i uroczystościach na szczeblu diecezjalnym.

Zachęcamy Księży Opiekunów Liturgicznej Służby Ołtarza w każdej parafii, aby wyłonili spośród swoich podopiecznych tych chłopców, którzy wykazują się największą gorliwością i sumiennością w służbie przy Ołtarzu.

Zgłoszenia: do 5 czerwca 2016 r. u Diecezjalnego Duszpasterza LSO (poniższy formularz należy wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą tradycyjną lub zeskanowany mailem).

DO POBRANIA: