archikatedra_fotoW sobotę, 21 maja 2016 r. o godz 10.00 odbędzie się ingres Metropolity Przemyskiego, ks. abpa Adama Szala do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.

W związku z rangą wydarzenia i spodziewaną dużą ilością uczestników, podajemy ważne ogłoszenia organizacyjne i zasady porządkowe, o których przestrzeganie BARDZO prosimy wymienione grupy osób.

DLA KIEROWCÓW

 • Wszystkie samochody i autokary przyjeżdżające na uroczystości powinny mieć na przedniej szybie kartkę A4 z napisem „INGRES”.
 • Wszyscy kierowcy proszeni są o bezwzględne stosowanie się do wskazań Policji, Straży Miejskiej i służb porządkowych.
 • Bezpośredni dojazd do Rynku i Archikatedry będzie niemożliwy.
 • Parkingi dla samochodów osobowych przewidziano obok WSD na ul. Zamkowej (dojazd przez ul. Kmity – ruch będzie dwukierunkowy) oraz obok Biblioteki Miejskiej na ul. Grodzkiej. W razie braku wolnych miejsc samochody będą kierowane gdzie indziej.
 • Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Księżmi Archiprezbiterami, parking dla autokarów z poszczególnych dekanatów (oraz innych autokarów) będzie znajdował się obok dolnej stacji wyciągu narciarskiego przy ul. Sanockiej.
 • Na wyznaczonych parkingach będą ustawione toalety.
 • Przybywających na uroczystości prosimy o dotarcie na miejsce z roztropnym zapasem czasowym.
 • Mieszkańców Przemyśla uprzedzamy o zmianach w organizacji ruchu i możliwych trudnościach komunikacyjnych.
 • Do wszystkich kierowców apelujemy o wyjątkową ostrożność i kulturę jazdy w tym dniu.

DLA CELEBRANSÓW

 • Zakrystia dla idących w procesji, tj. Księży Kardynałów, Arcybiskupów, Biskupów, Kapituły Katedralnej, 2 przedstawicieli pozostałych Kapituł, Dziekanów oraz zaproszonych imiennie Kapłanów i Rektorów uczelni, będzie znajdowała się w Kościele OO. Franciszkanów pw. św. Marii Magdaleny (ul. Franciszkańska 2).
 • Księża, którzy nie idą w procesji ubierają szaty kapłańskie i zajmują miejsca w Archikatedrze w nawie głównej po prawej stronie (ołtarz MB Jackowej) według wskazań porządkowych do godz. 9. 40! Po zakończonej Mszy świętej księża pozostają na swoich miejscach.
 • Na uroczystość zabieramy albę i białą stułę.
 • Procesja z Kościoła OO. Franciszkanów wyrusza o godz. 9.55. Kanonicy Kapituły Katedralnej oraz przedstawiciele innnych Kapituł idą w niej w strojach chórowych.
 • O godz. 9.45 w Bazylice Katedralnej rozpoczną się powitania Gości i komentarz do uroczystości (ks. Marek Wilk).

DLA ZAPROSZONYCH GOŚCI

 • Zaproszonych imiennie Rektorów wyższych uczelni w togach zapraszamy do udziału w procesji (szczegóły powyżej).
 • Zaproszonych imiennie Gości zapraszamy do Archikatedry na miejsca wskazane przez służby porządkowe do godz. 9.40.
 • Poczty sztandarowe prosimy o zajmowanie miejsc w prawej bocznej nawie Archikatedry wg wskazań służb porządkowych do godz. 9.30.

DLA MEDIÓW

 • Wyłączność na telewizyjną transmisję na żywo ma TV Trwam.
 • Wyłączność na radiową transmisję na żywo ma Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej „Radio FARA”.
 • Wyłączność na relację fotograficzną ma RAVA Studio – Rafał Czepiński.
 • Przedstawiciele innych mediów chcący uzyskać materiały multimedialne z ingresu mogą to robić wyłącznie w sposób niezakłócający przebiegu uroczystości i bezwzględnie stosując się do zaleceń służb porządkowych.

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW INGRESU

 • Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymają specjalną książeczkę z przebiegiem liturgii.
 • Na czas Komunii św. prosimy wszystkich o pozostanie na swoich miejscach.
 • Zgodnie z wolą ks. abpa Adama Szala, prosimy wszystkich uczestników ingresu, którzy planowali na tę okoliczność zakup kwiatów, aby zamiast tego przeznaczyli przewidziane na ten cel środki finansowe na wsparcie dla młodzieży (z własnej parafii) wybierającej się na ŚDM w Krakowie lub Caritas Archidiecezji Przemyskiej lub misje.
 • Ingres nowego Metropolity Przemyskiego to wydarzenie historyczne, ale przede wszystkim wydarzenie religijne. Niech zatem będzie to dzień intensywnej modlitwy za ks. abpa Adama Szala i całą Archidiecezję Przemyską.