W czasie Światowych Dni Młodzieży oprócz wydarzeń centralnych mają miejsce także mniejsze, choć niekoniecznie kameralne wydarzenia. Należą do nich między innymi katechezy głoszone w różnych językach. Młodzież może wysłuchać księży biskupów, którzy głoszą nauki w różnych językach, a także zadawać im pytania. Największym centrum, w którym można było wysłuchać katechez w języku polskim był stadion Cracovii.

Od środy do piątku młodzież licznie gromadziła się na stadionie, gdzie o godzinie 9.00 rozpoczynała się wspólna modlitwa. 29 lipca 2016 roku, słowo do młodych skierował Prymas Polski – abp Wojciech Polak.

Miłosierdzie ma oczy, aby widzieć, ma uszy, aby słyszeć, ma serce, aby podejmować decyzje i ma dłonie gotowe do pomocy. Miłosierdzie bez uczynków jest martwe

Po zakończeniu katechezy młodzież mogła uczestniczyć w Eucharystii, również sprawowanej na terenie stadionu. W czasie tych dni było to również miejsce, w którym ulokowane zostało Centrum Powołaniowe.

pt, 29 Lip 2016  ·  16,3 MB  ·  257
Kraków, 29 lipca 2016 roku
pt, 29 Lip 2016  ·  5,4 MB  ·  214
Kraków, 29 lipca 2016 roku