Dnia 3 sierpnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomę. Jej celem było podsumowanie Światowych Dni Młodzieży w Przemyślu. Obok Prezydenta Miasta wypowiadali się Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Robert Bal, Komendant Miejski Policji mł. insp. Wojciech Kiełtyka, a ze strony kościelnej organizatorzy Dni w Diecezji – ks. prał. Tadeusz Biały i ks. prał. Jan Mazurek.

Międzynarodowe spotkanie w Przemyślu stało się czasem wzajemnego ubogacania się wiarą i kulturą – zarówno dla gości, jak i dla mieszkańców Przemyśla. Towarzyszyła mu spontaniczna radość młodych, przebiegło ono spokojnie i zgodnie z planem. Należy więc podziękować wszystkim, którzy włączyli się w jego przebieg, zarówno organizatorom, wszelkiego rodzaju służbom, jak i samym mieszkańcom miasta.

Archidiecezja Przemyska gościła w tych dniach ok. 700 pielgrzymów z zagranicy. Do samego Przemyśla przybyło 352, najwięcej z Ziemi Świętej (172) i z Australii (55), ponadto z Włoch, Malezji, Francji, Peru i Kanady. Piękną wartością dodaną tych dni był czynny udział w spotkaniu prawie 500 młodych ludzi z Archidiecezji oraz nawiązanie relacji, które trwają dłużej niż Światowe Dni Młodzieży.

śr, 3 Sie 2016  ·  4,9 MB  ·  182
Urząd Miejski w Przemyślu, 3 sierpnia 2016 r.