Bez nazwy-2W ostatnim koncercie Festiwalu  „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa”, cyklu koncertów „Muzyka Organowa w Jarosławskim Opactwie” wystąpili Magdalena Dobrowolska, sopranistka i solistka Filharmonii Narodowej w Warszawie, pochodząca z podrzeszowskiego Chmielnika, pani Magdalena pięknie interpretuje Bacha, znalazła uznanie u prof. Helmutha Rillinga ze Stuttgartu, który jest światowym autorytetem w dziedzinie muzyki bachowskiej i powierzył jej partie w swoich Kantatach Bachowskich podczas koncertów w Warszawie. Za organami zasiadł Marek Stefański, należący do grona najbardziej aktywnych artystycznie polskich organistów, również na arenie międzynarodowej, organista krakowskiej Bazyliki Mariackiej, od roku 1999 pracujący w Katedrze Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie na stanowisku adiunkta. W roku 2007 obronił w macierzystej uczelni przewód doktorski poświęcony stylom improwizacji w muzyce organowej od XVIII do XX wieku, w roku 2013, na podstawie rozprawy naukowej oraz monografii płytowej poświęconych muzyce organowej kompozytorów krakowskich II połowy XX wieku, uzyskał w Akademii Muzycznej w Krakowie tytuł doktora habilitowanego. Marek Stefański wystąpił dotychczas z koncertami w większości krajów Europy, w Ameryce Północnej i Południowej oraz Izraelu. Jest założycielem i dyrektorem artystycznym Festiwalu „Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze i Kościołach Rzeszowa”, cyklu koncertów „Muzyka Organowa w Jarosławskim Opactwie” oraz „Wiosennych dni z muzyką organową w bazylice Jezuitów” w Krakowie.

W wieczornej rozmowie artyści opowiadali o swoich muzycznych pasjach, inspiracjach, o swojej wierze, o muzyce i o marzeniach. W audycji usłyszymy fragmenty prób przed koncertem.

Rozmowa - Magdalena Dobrowolska, Marek Stefański
sob, 6 Sie 2016  ·  18,9 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Rozmowa z Magdaleną Dobrowolską i Markiem Stefańskim, po koncercie organowym w Jarosławskim Opactwie z dnia 6 sierpnia 2016 r.