23 września 2016 r., w dzień poświęcony św. o. Pio z Pietrelciny, o godz. 9.00 w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem abpa Adama Szala Metropolity Przemyskiego, z udziałem abpa Józefa Michalika, abpa Jana Martyniaka, bpa Stanisława Jamrozka oraz licznie zebranych kapłanów i zaproszonych gości. Mszą świętą zainaugurowano Rok Akademicki 2016/2017 oraz rok formacyjny.

Ks. Rektor Dariusz Dziadosz w słowie wstępnym zaznaczył, że nowy rok duchowych rozważań i modlitwy poświęcony będzie Maryi, (…) odkrywając przesłanie Jej fatimskich objawień w setną ich rocznicę oraz dziękując za wstawienniczą obecność Matki Bożej Jackowej, której koronację koronami papieskimi będziemy wspominać już za kilka tygodni.

Homilię wygłosił Metropolita Przemyski. Odpowiedział w niej na pytanie:
Czym jest seminarium? (…) Patrząc na tę instytucję, w której jesteśmy, z wiarą, powiemy, że jest to, miejsce i czas, w którym przygotowujemy się do służby w kapłaństwie, ale czynimy to na wzór Jezusa Chrystusa – Kapłana i Pasterza, Założyciela Kościoła, czynimy to po to, aby Kościół święty w rozumieniu wspólnoty wiary ubogacać naszą posługą.
Ks. Abp sięgnął również do swojego rektorskiego doświadczenia i wspomniał epizod z wyjazdu całego seminarium na uroczystość koronacyjną Matki Bożej do Chmielnika k. Rzeszowa. Po przedstawieniu przez rektora programu wyjazdu, jeden z alumnów zapytał: „A kiedy wracamy do domu?” „Domem” kleryk określił właśnie seminarium, co ówczesny rektor, a obecny Metropolita Przemyski ze wzruszeniem i radością wspomniał, życząc wszystkim alumnom, by Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu było ich drugim domem.

Druga część uroczystości – sesja inauguracyjna – odbyła się w auli Instytutu Teologicznego WSD. Po śpiewie hymnu „Gaude Mater Polonia” i wprowadzeniu ks. Rektora Dariusza Dziadosza Prefekt Studiów – ks. Łukasz Jastrzębski – przedstawił sprawozdanie z działalności seminarium w roku akademickim 2015/2016. Ks. dr Maciej Dżugan w wykładzie inauguracyjnym z prezentacją multimedialną, podjął temat: „Teologiczny wymiar biblijnego przejścia przez Jordan”. Istotnym momentem uroczystości była immatrykulacja alumnów pierwszego roku oraz słowo ich przedstawiciela. Indeks studenta Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu przyjęło dzisiaj 10 nowych alumnów.

pt, 23 Wrz 2016  ·  5,0 MB  ·  345
Kaplica WSD w Przemyślu, 23 września 2016 r.