kanczuga_odpust_fotoW czwartek, 29 września 2016 r. w parafii Kańczuga, której od 1611 r. patronuje św. Michał Archanioł, miały miejsce uroczystości odpustowe.

Tegoroczne uroczystości odpustowe miały wyjątkowy charakter, ze względu na udział księży prałatów Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej.

Właśnie w Kańczudze odbyło się w tym roku jesienne spotkanie Kapituły, podczas którego omówiono m.in. treści i przesłanie posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia papieża Franciszka. Przyjęto też kolejne inicjatywy wspierające Dzieło Biblijne w naszej archidiecezji. W spotkaniu wzięło udział 18 członków kapituły.

Uroczystej Sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. dr hab. Stanisław Haręzga, Prepozyt Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej.

Uroczystościom towarzyszył śpiew chóru Michael i sporej grupy dziewcząt skupionych w Dziewczęcej Służbie Maryi.