lso_konkurs_biblia_foto2XXIV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU BIBLIJNEGO
DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

ETAP DIECEZJALNY:
sobota, 25 marca 2017 r.
Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu

Wyższe Seminarium Duchowne i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl Archidiecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej organizują XXIV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów.

W tym roku tematyka Konkursu to Księgi Nowego Testamentu: Ewangelia wg św. Jana, Listy św. Jana i Apokalipsa św. Jana wraz ze wstępami przypisami (obowiązującym tekstem jest Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza, a ich wiek nie przekracza 26 lat (Konkurs adresowany jest wyłącznie do chłopców).

Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

  • uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych: (I) szkoła podstawowa i gimnazjum; (II) szkoła ponadgimnazjalna i starsi;
  • drużyny liczące od 3 do 5 osób (więcej informacji na temat drużyn zob. w regulaminie Konkursu).

Każda parafia (a w finale diecezja) może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być częścią drużyny.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach:

  • eliminacje diecezjalne odbędą się dnia 25 marca 2017 r.
  • laureaci etapu diecezjalnego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 19-20 maja 2017 r.

ZGŁOSZENIA: