W sobotę, 5 listopada 2016 r., w Małej Auli Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu pod przewodnictwem abpa Adama Szala i bpa Stanisława Jamrozka odbyło się spotkanie Rady Kapłańskiej i Księży Dziekanów.

Podczas spotkania Ceremoniarz Archidiecezjalny ks. dr Łukasz Jastrzębski zapoznał zebranych  kapłanów z normami dotyczącymi fotografów, operatorów kamer, muzyki oraz dekoracji obowiązującymi na terenie Archidiecezji Przemyskiej w czasie celebracji liturgicznych. Omówił także najbliższe wydarzenia liturgiczne, które będą miały miejsce w naszej Archidiecezji.

Podczas spotkania podjęto także refleksję nad Programem Duszpasterskim 2016/2017, którego hasłem będą słowa „Idźcie i głoście”. W tym temacie Moderator Szkoły Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła ks. Mariusz Ryba przedstawił propozycję parafialnych rekolekcji ewangelizacyjnych, które mogłyby być dobrą pomocą dla duszpasterzy w dotarciu z Ewangelią do ludzi, którzy osłabli w wierze.

W spotkaniu wziął także udział asp. sztab. Dariusz Sajdyk z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie, który przedstawił inicjatywę dotyczącą przedmiotowych szkoleń dla duchownych. Ich celem ma być zwiększenie świadomości w zakresie m.in. poprawy stanu bezpieczeństwa obiektów sakralnych oraz plebanii, unikania zagrożeń związanych z administrowaniem parafią, bezpieczeństwem osób starszych, bezpieczeństwem w ruchu drogowym.