Źródło: www.michalitki.pl

– Niewiastę mężną któż znajdzie? (Prz 31,10) – Pan Bóg ją znalazł i uczynił „Perłą”. A ona nie oponowała, tylko szukała zrozumienia Jego woli – mówił bp Andrzej Czaja podczas obchodów 80. rocznicy śmierci Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek. Spotkanie z tej okazji odbyło się w Domu Generalnym Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym 29 grudnia 2016 r. – w przededniu 80. rocznicy przejścia do Domu Ojca współzałożycielki Sióstr Michalitek.

Obchody miały przede wszystkim charakter modlitewny. Centralnym punktem była Eucharystia o dar rychłej beatyfikacji sł. Bożej Matki Anny. Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej – rodzinnej ziemi Anny Kaworek. W uroczystościach uczestniczył również bp Stanisław Jamrozek.

Mszę Świętą poprzedziła sesja popularnonaukowa, w ramach której uczestnicy spotkania wysłuchali referatów na temat życia i dzieła Sł. Bożej Anny Kaworek. Prelegentami byli: ks. dr Rafał Kamiński, wikariusz generalny Zgromadzenia Księży Michalitów oraz s. Leonia Przybyło, radna generalna Zgromadzenia Sióstr Michalitek.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą w przy grobie Matki Anny oraz agapą i kolędowaniem.

pon, 2 Sty 2017  ·  12,9 MB  ·  240
80-lecie śmierci Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek - Miejsce Piastowe, 29 grudnia 2016 r.
pon, 2 Sty 2017  ·  11,4 MB  ·  207
80-lecie śmierci Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek - Miejsce Piastowe, 29 grudnia 2016 r.
pon, 2 Sty 2017  ·  11,6 MB  ·  220
80-lecie śmierci Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek - Miejsce Piastowe, 29 grudnia 2016 r.

GALERIA