W dniu 5 stycznia 2017 r. – w przededniu świąt Bożego Narodzenia, które  będą przeżywać Prawosławni i Grekokatolicy – Hufiec Ziemi Przemyskiej przekazał Betlejemskie Światło Pokoju skautom ukraińskim. Uroczystość miała miejsce na granicy polsko-ukraińskiej: Malhowice – Niżankowice.

Już po raz dziewiąty władze rządowe, samorządowe przygranicznych terenów obu krajów, kapłani katoliccy obrządków: łacińskiego i wschodniego oraz prawosławni, harcerze, przedstawiciele służb mundurowych, młodzież, funkcjonariusze z przejścia granicznego, a także przedstawiciele Parlamentu z Podkarpacia spotkali się, aby przekazać sobie Światełko Betlejemskie – symbol pokoju i wzajemnego zrozumienia ludzi i narodów.

Po okolicznościowych przemówieniach i występach artystycznych przygotowanych przez młodzież z Ukrainy duchowni poświęcili prosforę i opłatek, którym zgromadzeni dzielili się składając sobie bożonarodzeniowe życzenia.

czw, 5 Sty 2017  ·  11,9 MB  ·  206
Polska (Malhowice - Niżankowice) Ukraina, 5 stycznia 2016 r.