Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu informuje wszystkich zainteresowanych, że materiały na Konkurs Biblijny zostaną przekazane Księżom Dziekanom, podczas ich spotkania w Przemyślu, w sobotę, 4 marca 2017 r.

Jednocześnie przypominamy harmonogram Konkursu:

  • wtorek, 7 marca 2017 r. – etap dekanalny
  • wtorek, 16 maja 2017 r. – etap diecezjalny w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (uczestniczą po trzy osoby, które uzyskały najlepsze wyniki w dekanacie). Wszystkie zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do etapu trzeciego (finału) dekanalni wizytatorzy nauki religii przekazują listownie do WNK nie później niż do 25 marca 2017 r.