W sobotę, 11 marca 2017 r., w Zespole Szkół w Tryńczy odbył się Finał VIII Mistrzostw Archidiecezji Przemyskiej w halowej piłce nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza dla szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Celem turnieju była popularyzacja gry w piłkę nożną, propagowanie aktywnej formy spędzania czasu wolnego oraz uczyć się zdrowej – sportowej rywalizacji.

Turniej rozpoczął się Mszą św. w kościele pw. św. Kazimierza w Tryńczy. Eucharystii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. abp Józef Michalik. Eucharystia sprawowana było również przez ks. prał. Edwarda Piekło, dziekana dekanatu Sieniawa, ks. Romana Trzeciaka – proboszcza parafii Tryńcza oraz księży opiekunów drużyn.

Po Eucharystii zawodnicy i zawodniczki drużyn wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi przeszli do Zespołu Szkół gdzie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie Turnieju oraz dokonano losowania drużyn do czterech grup. W rozgrywkach uczestniczyło 120 młodych zawodników.

Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał ks. abp Józef Michalik. Honorowym Patronatem rozgrywki objęli Senator RP i jednocześnie Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Mieczysław Golba oraz Wójt Gminy Tryńcza Ryszard Jędruch.

Do Finału Archidiecezjalnego awansowały drużyny, które wygrały swoje eliminacje w dekanatach, a następnie archiprezbiteratach. Mieliśmy wiec okazję oglądać najlepsze drużyny ministrantów i lektorów naszej Archidiecezji.

Po rozegraniu wszystkich spotkań w grupach, a następnie spotkań finałowych, wyniki rozgrywek prezentują się następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA

 1. Majdan Sieniawski pw. św. Mikołaja Bpa
 2. Leżajsk OO. Bernardyni, pw. Zwiastowania Pańskiego
 3. Bircza pw. św. Stanisława Kostki
 4. Dudyńce pw. Wszystkich Świętych
 5. Jabłonica Polska pw. Zwiastowania NMP
 6. Ustrzyki Dolne pw. św. Józefa Robotnika

Królem strzelców został Norbert Pacławski. Najlepszym bramkarzem został Jakub Harasiuk. Drużyną Fair play zostali ministranci z parafii Dudyńce.

GIMNAZJUM

 1. Majdan Sieniawski pw. św. Mikołaja Bpa
 2. Jabłonka pw. MB Częstochowskiej
 3. Nozdrzec pw. św. Stanisława Bpa
 4. Przeworsk OO. Bernardyni, pw. św. Barbary
 5. Lesko pw. Nawiedzienia NMP
 6. Kopytowa pw. św. Maksymiliana Kolbego

Królem strzelców został Grzegorz Działo. Najlepszym bramkarzem został Szymon Hałas. Drużyną Fair play zostali ministranci z parafii Lesko.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach oraz drużyny z drugich miejsc z „dziką kartą” będą reprezentować naszą Archidiecezję na Mistrzostwach Polski LSO (organizowanych przez ogólnopolski miesięcznik KNC), które w tym roku odbędą się w dniach 1-2 maja w Częstochowie.

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi dyplomami i pucharami, a trzy najlepsze zespoły dodatkowo otrzymały piłki nożne.

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Senatorowi RP i Prezesowi Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej Panu Mieczysławowi Golbie, Wójtowi Gminy Tryńcza Panu Ryszardowi Jędruchowi, Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Tryńczy Pani Elżbiecie Kubrak i Pani Lucynie Myłek za ufundowanie nagród dla zawodników i drużyn oraz za pomoc w organizacji oraz Wszystkim, dzięki którym mógł odbyć się ten Turniej. Ponadto dziękujemy Panu Krzysztofowi Sobejko – Wójtowi Gminy Leżajsk, Panu Stanisławowi Wielgosowi – Przewodniczącemu Rady Gminy Tryńcza, Panu Teofilowi Jakubcowi – Przewodniczącemu Oświaty Kultury i Sportu Gminy Tryńcza, Pani Magdalenie Kubis – Koordynatorowi zawodów, Panu Adamowi Kulpie i Waldemarowi Szewczykowi oraz Radzie rodziców za pomoc w organizacji Turnieju.

Dziękujemy kapłanom za przygotowanie ministrantów i lektorów oraz księżom, którzy organizowali zawody na szczebli dekanatów i archiprezbiteratów.

ks. Jacek Zarzyczny