„Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii”. Młodzi zgromadzeni na Hali Sportowej im. Kazimierza Sojki w Ustrzykach Dolnych zachęceni zostali przez bpa Stanisława Jamrozka do wysłuchania słowa Bożego, aby móc je później rozważyć z pomocą przybyłego z Republiki Demokratycznej Kongo, o. Franciszek Wojdyła SVD (pochodzący z Woli Zarczyckiej).

Werbiści przez swą nazwę czują się w szczególny sposób zobowiązani wobec Słowa Bożego i Jego posłannictwa. Ojcowie posługę misyjną pełnią – zgodnie z charyzmatem – we wspólnocie życia ze Słowem Wcielonym, które daje żywy przykład miłosnego oddania się Ojcu i bezinteresownej służby ludziom.

Gość spotkania, o. Franciszek podkreślił, że praca na misjach to nie tylko sprawowanie Mszy św. i sprawowanie sakramentów, jak również głoszenie katechezy, ale to wyjście do człowieka żyjącego w kryzysie. Jak ukazał Misjonarz z Kongo, ci ludzie czekają na Ewangelię. To są bracia i siostry w wierze, więc jako chrześcijanie mamy stać się ludźmi czynu. Darmo otrzymaliśmy, więc i darmo mamy dawać tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Prawda, że „nikt nie ma prawa być szczęśliwym w oderwaniu od innych„, wskazuje na to, że nie można być szczęśliwy w oderwaniu od wspólnoty. To wyzwanie – jak zaznaczył o. Franciszek, – aby dar wiary nie zatrzymywać dla siebie: Wyjdźmy i głośmy! Jest bardzo wielu ludzi, którzy potrzebują usłyszeć orędzie Ewangelii.

Zgromadzeni na nabożeństwie przyjęli Słowo i z mocą Chrystusowego wezwania zostali posłani.

Modlitwę wspomagał ks. Mateusz Rutkowski z zespołem Bankruci.

pt, 7 Kwi 2017  ·  9,0 MB  ·  299
Ustrzyki Dolne, 7 kwietnia 2017 r.