W dniach od 30 kwietnia do 6 maja będziemy przeżywać IX Tydzień Biblijny pod hasłem nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15). Rozpoczyna go Niedziela Biblijna, która w tym roku będzie I Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego. W nawiązaniu do 1050. rocznicy chrztu Polski do uroczystego czytania wybrano List św. Pawła apostoła do Galatów. W celu przeprowadzenia tych inicjatyw duszpasterskich ogólnopolskie Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II przygotowało odpowiednie materiały. Korzystając z nich, według własnych możliwości, duszpasterze z pewnością zorganizują i zaproponują wiernym w swoich parafiach jakieś konkretne możliwości spotkań ze słowem Bożym.

Natomiast w wymiarze diecezjalnym, na zakończenie Tygodnia Biblijnego, przemyskie Dzieło Biblijne wraz z Przeworską Kapitułą Kolegiacką organizuje kolejne sympozjum połączone z pielgrzymką do sanktuarium Grobu Pańskiego w bazylice pw. Ducha Świętego w Przeworsku w dniu 6 maja (sobota). Po powitaniu uczestników sympozjum o godz. 10.00, rozpocznie się Eucharystia w kaplicy Bożego Grobu. Przedłużeniem spotkania ze zmartwychwstałym Panem w Eucharystii będą trzy wykłady. Ponieważ przeworskie sympozja odbywają się pod ogólnym hasłem „Zamieszkać w Słowie”, co roku podejmują bardziej szczegółowy temat dotyczący lektury Biblii oraz duchowości i kultury biblijnej.

W tym roku sympozjum poświęcone jest roli pamięci w doświadczeniu słowa Bożego. O znaczeniu i potrzebie pamiętania świadczy powracający przez całą Biblię nakaz: „Pamiętaj!”. Odnosi się on do słów i czynów zbawiającego Boga, by przez pamiętanie poznawać Jego niezmienną miłość i wierność. Jednak celem pamięci człowieka wiary nie jest jedynie wiedza, ale umiłowanie Boga, doświadczanie Jego zbawczej obecności, otwieranie się na mądrość życia w nadziei na ostateczne zbawienie. W swoim wykładzie ks. dr Ł. Jastrzębski ukaże liturgię jako „pamiątkę” Pana. Natomiast dwa dalsze wykłady odpowiedzą na pytania: czym jest pamięć w ujęciu Ewangelii Jana (ks. dr hab. S. Haręzga) oraz jak motyw pamięci i zapominania funkcjonuje w Księdze Psalmów (ks. dr M. Dżugan).

Dzieło Biblijne i Kapituła Kolegiacka z jej kustoszem ks. prał. T. Gramatyką serdecznie zapraszają do Przeworska (ul. Kościelna 7) na wielkanocne spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym, by otworzyć się na dar słowa Bożego. Z pewnością przyjęcie tego daru poprzez ożywienie pamięci pomoże wszystkim w jeszcze głębszym i trwalszym zamieszkaniu w żywym Słowie Boga. Liczymy na przybycie członków Dzieła Biblijnego, przedstawicieli grup parafialnych, wszystkich zainteresowanych owocnym czytaniem i rozważaniem Pisma Świętego. Zakończenie sympozjum przewidziane jest ok. 14.30.

ks. Stanisław Haręzga
moderator Dzieła Biblijnego