W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku, podczas kolejnego wieczoru uwielbienia, wszyscy przybyli na modlitwę zostali zaproszenie do odkrycia życia w Chrystusie Zmartwychwstałym. Słowa powitania skierował ks. prał. Jan Miazga, proboszcz parafii, zaś spotkaniu przewodniczył Ks. Mateusz Rutkowski, wikariusz, który wraz ze Wspólnotą Odnowy w Duchu Świętym, Ruchem Światło-Życie, Różami Różańcowymi i Wspólnotą Krwi Chrystusa zaprosili do wspólnej modlitwy poprzez modlitwę do Ducha Św., Eucharystię i adoracje Najświętszego Sakramentu.

Szczytowym punktem była Eucharystia, podczas której uczestnicy uświadomili sobie, że to Jezus zaprasza na drogę pełną dynamizmu wiary. Czas modlitwy uwielbienia pozwolił zgromadzonym ogłosić panowanie Jezusa, tak by mieć udział w zbawieniu, którego dokonał mocą Zmartwychwstania.

pt, 21 Kwi 2017  ·  987,0 KB  ·  155
Przeworsk, 21 kwietnia 2017 r.
pt, 21 Kwi 2017  ·  12,8 MB  ·  153
Przeworsk, 21 kwietnia 2017 r.
pt, 21 Kwi 2017  ·  9,4 MB  ·  180
Przeworsk, 21 kwietnia 2017 r.
pt, 21 Kwi 2017  ·  13,5 MB  ·  153
Przeworsk, 21 kwietnia 2017 r.