W czwartek, 27 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie został przeprowadzony wojewódzki finał IX edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Myśli Jana Pawła II”. Uczestniczyło w nim 23 uczniów reprezentujących 9 szkół gimnazjalnych oraz 17 uczniów reprezentujących 6 szkół ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego.

Uczestników olimpiady w gościnnych progach szkoły serdecznie powitał p. Paweł Przetacznik – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie, a w imieniu Ks. Abp Adama Szala, Metropolity Przemyskiego, słowa pozdrowienia przekazał ks. Jerzy Gałązka. Następnie p. Iwona Bereś – wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, w imieniu Podkarpackiego Kuratora Oświaty przedstawiła komisję wojewódzką oraz zainicjowała przebieg finału wojewódzkiego.

Zmagania olimpijskie rozgrywały się w dwóch kategoriach (gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna). Uczestnicy wypełniali test, który składał się z 30 pytań, skoncentrowanych wokół hasła olimpiady: TOTUS TUUS – Maryjny Papież Jan Paweł II.

Komisja (w składzie – przewodniczący: p. Paweł Przetacznik – dyrektor Gimnazjum w Zręcinie; członkowie: p. Iwona Bereś – wizytator KO w Rzeszowie; ks. Jerzy Gałązka – WNK Kurii Metropolitalnej w Przemyślu; ks. dr Krzysztof Budzyń – WK Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie; ks. dr hab. Jacek Siewiora – WNK Kurii Diecezjalnej w Tarnowie; ks. dr Bogdan Krempa – WK Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu) po sprawdzeniu prac i podliczeniu punktów wyłoniła laureatów finału wojewódzkiego Olimpiady i zakwalifikowała ich na etap ogólnopolski.

Laureatami w kategorii gimnazjum zostali:

  1. Agnieszka CYBOROŃ –  uczennica Publicznego Gimnazjum w Źdżarach (diecezja tarnowska);
  2. Małgorzata PYTERAF –  uczennica Gimnazjum Dwujęzycznego w Krośnie, przygotowywana przez p. Elżbietę Gurgacz (archidiecezja przemyska);
  3. Anita FUJAWA –  uczennica Publicznego Gimnazjum w Źdżarach (diecezja tarnowska).

Laureatami w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zostali:

  1. Karolina NIEMCZYK –  uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie, przygotowywana przez ks. Tomasza Węgrzyńskiego (archidiecezja przemyska);
  2. Magdalena JASŁOWSKA –  uczennica II Liceum Ogólnokształcącego Konstytucji 3. Maja w Krośnie, przygotowywana przez ks. Piotra Pernala (archidiecezja przemyska);
  3. Katarzyna KOCHANEK –  uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie, przygotowywana przez p. Katarzynę Mosur (archidiecezja przemyska).

Ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród dla laureatów i wszystkich finalistów etapu wojewódzkiego towarzyszył bogaty program artystyczny w wykonaniu młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie. Młodzi artyści w przepiękny sposób prezentowali poezję Patrona swojej szkoły – św. Jana Pawła II. Finał zaszczycił swą obecnością Wicekurator Oświaty w Rzeszowie – p. Stanisław Fundakowski.

Organizatorem olimpiady jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku we współpracy z Wydziałami Nauczania Kurii Metropolitalnej w Białymstoku, Kurii Diecezjalnej w Łomży, Ełku i Drohiczynie oraz Podlaską Rodziną Szkół im. Jana Pawła II. Organizatorem finału wojewódzkiego było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie we współpracy z Wydziałami Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, Tarnowie, Sandomierzu oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie.

WNK Kurii Metropolitalnej w Przemyślu dziękuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie za zorganizowanie etapu wojewódzkiego olimpiady. Dziękujemy również przedstawicielom Wydziałów Katechetycznych Kurii Diecezjalnych w Rzeszowie, Tarnowie i Sandomierzu. Słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich Katechetów, którzy zaangażowali się w 9. edycję olimpiady i przygotowywali młodzież do olimpijskich zmagań. Dziękujemy także wszystkim szkołom, które wzięły czynny udział. Szczególne wyrazy wdzięczności składamy Dyrekcji, Nauczycielom i Uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie za gościnność oraz pięknie przygotowany program artystyczny poświęcony maryjnemu wymiarowi życia i papieskiej posługi św. Jana Pawła II.

Wszystkim olimpijczykom, ich rodzicom i katechetom oraz szkołom – gratulujemy!

 ks. Jerzy Gałązka

GALERIA