Przeworska Kapituła Kolegiacka (fot. ks. Andrzej Bienia)

W niedzielę, 30 kwietnia 2017 r., w Bazylice Mniejszej pw. Ducha Świętego w Przeworsku odbyła się  pod przewodnictwem abpa Adama Szala niecodzienna uroczystość. Już od wieków w III Niedzielę Wielkanocną mieszkańcy Przeworska obchodzą w tym dniu Niedzielę Grobową. Tradycja ta związana jest z Zakonem Bożogrobców, którzy zostali sprowadzeni do Przeworska w 1394 r. To oni wznieśli w 1718 r. przy kościele kaplicę z kopią jerozolimskiego Grobu Jezusa. Kaplica ta została konsekrowana w 1727 r.

Po Mszy św. o godz. 6.30 został wystawiony Najświętszy Sakrament w Kaplicy Grobu Bożego. Wierni adorowali Chrystusa przez cały dzień, aż do godz. 15.00. W godzinie Bożego Miłosierdzia z Bazyliki wyruszyła uroczysta Procesja Rezurekcyjna, poprzedzająca Mszę św. Od kilku lat w tym wydarzeniu biorą udział członkowie Przeworskiej Kapituły Kolegiackiej i Bractwa Świętego Jakuba Apostoła.

W oparciu o liturgię słowa Metropolita Przemyski mówił o wielu świadkach Zmartwychwstałego Pana. Wśród nich wymienił także pusty grób, który znajduje się w Bazylice przeworskiej. Ks. Arcybiskup w homilii ponowił także zachętę wypowiedzianą w Niedzielę Zmartwychwstania w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, by radość wielkanocną świętować w każdą niedzielę – poprzez udział w Eucharystii i czas spędzony z rodziną.

Podczas uroczystości Kanonikami Gremialnymi zostali: ks. Jan Miazga, ks. Marek Wilk, zaś Kanonikami Honorowymi: ks. Józef Łobodziński, ks. Marian Karbowski.

Całość uroczystości uświetnił oddział Straży Grobowej działający przy Bazylice pod komendą Piotra Czerwonki, męski chór parafialny „Echo” i Liturgiczna Służba Ołtarza.

pon, 1 Maj 2017  ·  6,1 MB  ·  298
Przeworsk - Sanktuarium Grobu Bożego, 30 kwietnia 2017 r.