Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej przypomina o Kursie „Ministrant Światła”. Zajęcia mają mieć charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia posługi ministranta światła i są skierowane do chłopców od klasy V Szkoły Podstawowej do II gimnazjum. Spotkania odbywają się we wszystkich Dekanatach Archidiecezji, 4 razy w roku, za co są odpowiedzialni kapłani w dekanatach, w sposób szczególny dekanalny duszpasterz LSO.

Zgłoszenia imienne z podaniem parafii, po ukończeniu kursu proszę przysyłać do dnia 5 czerwca 2017 r. do Duszpasterza Diecezjalnego LSO.