Do Konkursu Biblijnego organizowanego w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2016/2017 przystąpiło 312 szkół podstawowych, a uczniów przygotowywało ponad 400 katechetów. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem „Jestem uczniem Jezusa Chrystusa i świadczę o Nim”, a jego przedmiotem była znajomość Ewangelii według św. Marka i Listów do Tymoteusza.

Etap szkolny odbył się 22 listopada 2016 roku. Wzięło w nim udział ponad 4 850 uczniów reprezentujących zdecydowaną większość szkół podstawowych z terenu Archidiecezji Przemyskiej. Literatura w tym etapie obejmowała Wprowadzenie do Ewangelii według św. Marka oraz wskazane w Regulaminie Konkursu rozdziały Ewangelii według św. Marka. Konkurs cieszył się bardzo wysoką frekwencją i zainteresowaniem uczniów w wielu szkołach podstawowych. W dekanatach: Jarosław III, Leżajsk I oraz Leżajsk II do konkursu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe znajdujące się na terenie dekanatu. Biorąc pod uwagę frekwencję na szczególne wyróżnienie zasługują szkoły w dekanatach: Żołynia (do konkursu przystąpiło tu 244 uczniów reprezentujących 14 szkół podstawowych), Leżajsk I (208 uczniów reprezentujących 10 szkół), Łańcut II (194 uczniów reprezentujących 12 szkół), Łańcut I (191 uczniów reprezentujących 7 szkół), Leżajsk II (186 uczniów reprezentujących 10 szkół), Błażowa (179 uczniów reprezentujących 14 szkół) oraz Krosno II  (176 uczniów reprezentujących 9 szkół). Na szczególne gratulacje w tym miejscu zasługują: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym (90 uczniów); Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Żołyni (86 uczniów); Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Zespole Szkół w Markowej (68 uczniów); Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Targowiskach (63 uczniów); Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach (61 uczniów) oraz Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych – Narciarska Szkoła Sportowa (także 61 uczniów).

Drugim etapem konkursu był etap dekanalny, który odbył się 7 marca 2017 roku. Wzięło w nim udział 853 uczniów, reprezentujących 309 szkół i przygotowywanych przez 338 katechetów. Odpowiedzialnymi za przeprowadzenie tego etapu byli dekanalni wizytatorzy nauki religii. Na uwagę w tym miejscu zasługują dekanaty: Błażowa (39 uczniów); Żołynia (37 uczniów); Łańcut II (36 uczniów); Dynów (33 uczniów); Leżajsk II (33 uczniów); Grabownica (31 uczniów); Przeworsk I (31 uczniów) oraz Leżajsk I (30 uczniów). Literatura w tym etapie obejmowała Wprowadzenie do Ewangelii według św. Marka oraz fragmenty Ewangelii według św. Marka i Wprowadzenie do Listów do Tymoteusza oraz treść Listów do Tymoteusza.

Finał zgromadził 119 młodych olimpijczyków, reprezentujących 99 szkół podstawowych naszej Archidiecezji. Do finału dzieci przygotowywało 101 katechetów. Wszyscy uczestnicy finału otrzymali imienne dyplomy oraz książki, a wyróżnieni indywidualnie otrzymali dodatkowe cenne nagrody.

Finał Konkursu Biblijnego zwieńczył dzieło ewangelicznej refleksji nad tematem obecnego roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”. Został przeprowadzony we wtorek, 16 maja 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Rozpoczął się w Auli Instytutu Teologicznego w Przemyślu wspólną modlitwą, której przewodniczył Ks. Prałat dr Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Następnie uczniowie wypełniali test, a potem w Kaplicy WSD dzieci i ich opiekunowie uczestniczyli we Mszy świętej, której przewodniczył Ks. Prałat Tadeusz Biały. W homilii Ksiądz W. Janiga nawiązując do obecności olimpijczyków w najstarszej uczelni na Podkarpaciu – Wyższym Seminarium Duchownym, ukazał ważność przekazywania Ewangelii z pokolenia na pokolenie i uobecniał ciągle aktualne zaproszenie Jezusa, abyśmy stawali się Jego uczniami przez naśladowanie w codziennym życiu naszego Pana i Mistrza. Po zakończonej modlitwie Wspólnota Seminaryjna zaprosiła wszystkich olimpijczyków i licznie zgromadzonych opiekunów na poczęstunek. Na ręce Ks. Rektora prof. hab. Dariusza Dziadosza składamy podziękowanie całej wspólnocie seminaryjnej za gościnne przyjęcie Konkursu Biblijnego „pod dach” Seminarium.

Następnie w auli Instytutu Teologicznego WSD odbyło się uroczyste wręczenie nagród oraz tytułu finalisty i laureata Konkursu Biblijnego „Jestem uczniem Jezusa Chrystusa i świadczę o Nim”. Wszyscy laureaci i finaliści konkursu zostali nagrodzeni licznymi upominkami.

Komisja diecezjalna Konkursu Biblijnego (ks. Waldemar Janiga, ks. Jerzy Gałązka, ks. Konrad Dyrda, ks. Maciej Kandefer, p. Stanisława Pałkus) ogłasza wyniki:

 1. Laureatka I miejsca: Joanna GWÓŹDŹ – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Wojska Polskiego w Jarosławiu. Joannę przygotowywał ks. Paweł Kaszuba.
 2. Laureat II miejsca: Jakub KOŁODZIEJ – uczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie. Jakuba przygotowywała p. Aneta Kołodziej.
 3. Laureat III miejsca: Łukasz SZCZEPAŃSKI – uczeń Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Woli Zarczyckiej. Łukasza przygotowywał ks. prałat Józef Łobodziński.
 4. Laureat IV miejsca: Dawid KOLENCIO – uczeń Szkoły Podstawowej im. Ks. Abpa Ignacego Tokarczuka w Zespole Szkół Publicznych w Końskiem. Dawida przygotowywał ks. Andrzej Pilch.
 5. Laureat V miejsca: Konrad CICIRKO – uczeń Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radymnie. Konrada przygotowywała p. Grażyna Stopa.

Wszyscy wymienieni powyżej laureaci otrzymali imienne dyplomy, piękne i duże obrazy z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i napisem: „Jezu ufam Tobie”, zdobioną dużą Biblię i tablety LENOVO. Laureatka pierwszego miejsca dodatkowo otrzymała rower.

Ponadto kolejnych dziesięciu finalistów, którzy zdobyli najwyższą punktację zostało nagrodzonych przez Komisję zaszczytnym tytułem LAUREATA. Są to:

 1. Laureat VI miejsca: Michał RĄPAŁA – uczeń Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Krośnie. Michała przygotowywała p. Agata Staroń.
 2. Laureatka VII miejsca: Jagoda SIWOŃ – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jarosławiu. Jagodę przygotowywał ks. Robert Switalski.
 3. Laureatka VIII miejsca: Bernadeta MIK – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego w Przemyślu. Bernadetę przygotowywał ks. Mariusz Bąk SDB.
 4. Laureatka IX miejsca: Aleksandra CEBULA – uczennica Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowej Sarzynie. Aleksandrę przygotowywał ks. Grzegorz Łach.
 5. Laureatka X miejsca: Weronika GAZDA – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Korczynie. Weronikę przygotowywał ks. prałat Edward Sznaj.

Wszyscy wymienieni powyżej laureaci otrzymali imienne dyplomy, obrazy z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i napisem: „Jezu ufam Tobie” albo obrazy z Matką Bożą Fatimską, zdobioną małą Biblię oraz słuchawki.

Kolejnymi laureatami konkursu są:

 1. Laureatka XI miejsca: Regina PIECUCH – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Bliznem. Reginę przygotowywała s. Agnieszka Dolewa.
 2. Laureatka XII miejsca: Zuzanna KALICIŃSKA – uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  w Krościenku Wyżnym. Zuzannę przygotowywał ks. Wiesław Kałamarz i ks. Paweł Mendyk.
 3. Laureatka XIII miejsca: Kinga SZYNDLAR – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej. Kingę przygotowywała p. Anna Kmiotek.
 4. Laureatka XIV miejsca: Alicja ZARZYKA – uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 im. św. Kingi w Sanoku. Alicję przygotowywała s. Ewa Woś.
 5. Laureatka XV miejsca: Patrycja KONTEK – uczennica Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Wierzbnej. Patrycję przygotowywał ks. Paweł Pomykała.

Wszyscy wymienieni powyżej laureaci otrzymali imienne dyplomy, obrazki z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i napisem: „Jezu ufam Tobie”, zdobioną małą Biblię oraz paletki do tenisa stołowego.

Konkurs Biblijny „Jestem uczniem Jezusa Chrystusa i świadczę o Nim” został zorganizowany przez Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddziały w Przemyślu i Krośnie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku. Adresatami Konkursu byli uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie Archidiecezji Przemyskiej. Konkurs został zorganizowany w roku szkolnym 2016/2017. Całość przedsięwzięcia koordynowali diecezjalni wizytatorzy nauki religii pod kierunkiem ks. Waldemara Janigi i ks. Jerzego Gałązki. Konkurs jest objęty patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu składa wyrazy podziękowania za obecność na finale Konkursu Biblijnego i wsparcie tej inicjatywy edukacji i formacji religijnej dzieci szkół podstawowych: p. Piotrowi Pilchowi – Wicewojewodzie Podkarpackiemu, p. Bernadecie Jasińskiej – Kierownikowi Oddziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Przemyślu, p. Zbigniewowi Hamielcowi – Zastępcy dyrektora PCEN w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu i p. Małgorzacie Blicharskiej – Kierownikowi Dydaktycznemu PCEN w Rzeszowie, Oddział w Przemyślu.

Wszystkim olimpijczykom, a szczególnie laureatom i finalistom Konkursu Biblijnego „Jestem uczniem Jezusa Chrystusa i świadczę o Nim” w Archidiecezji Przemyskiej, ich Rodzicom i Katechetom oraz środowiskom szkolnym – składamy podziękowanie i życzenia słowami św. Pawła Apostoła Narodów: „Trwajcie niezachwianie przy Słowie Życia, abym mógł być dumny z was w dzień Chrystusa, widząc że nie na próżno biegłem do celu i nie na próżno się trudziłem. A gdyby nawet krew moja miała być wylana w ofiarniczej posłudze dla dobra waszej wiary, to będę się tylko cieszył, dzieląc z wami wszystkimi moją radość. Wy również powinniście się cieszyć i dzielić waszą radość ze mną” (Flp 2,12-18).

ks. Jerzy Gałązka

pt, 19 Maj 2017  ·  3,9 MB  ·  579
WSD w Przemyślu, 16 maja 2017 r.

sob, 20 Maj 2017  ·  8,5 MB  ·  544
Przemyśl, 16 maja 2017 r.