W „Rozmowie dnia” gośćmi Radia FARA byli: kl. Łukasz Dziedzic i dk. Radosław Zawałeń. Spotkanie z przedstawicielami alumnów przygotowujących się do przyjęcia święceń diakonatuprezbiteratu stało się okazją do rozmowy o formacji seminaryjnej, kształtującej postawę młodego człowieka do podjęcia posługi kapłańskiej.

W niedzielę, 28 maja 2017 r., w parafii pw. Podwyższenia Krzyża w Warze, podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.00, bp Stanisław Jamrozek udzieli święceń diakonatu 7 alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, natomiast w parafii pw. Ducha Świętego w Przeworsku (Fara), podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.00, abp Adam Szal udzieli święceń diakonatu również 7 alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

Święcenia prezbiteratu dla 13 diakonów, alumnów VI roku Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, odbędą się w sobotę, 3 czerwca 2017 r. podczas uroczystej Mszy Świętej o godz. 10.00 sprawowanej pod przewodnictwem abpa Adama Szala w Bazylice Archikatedralnej.

śr, 17 Maj 2017  ·  9,3 MB  ·  447
O przygotowaniach do święceń diakonatu i prezbiteratu rozmawiamy z alumnami Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu