Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza Archidiecezji Przemyskiej zaprasza wszystkich ministrantów, lektorów i ceremoniarzy, a także schole i Dziewczęcą Służbę Maryjną na doroczną Archidiecezjalną Pielgrzymkę LSO, która odbędzie się w sobotę, 17 czerwca 2017 r. w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu.

UWAGA!

 • Ministrantów, lektorów, schole i DSM prosimy o wzięcie strojów liturgicznych (komże, alby, kołnierzyki, tuniki) oraz emblematów parafii, kapłanów zaś o wzięcie alby i stuły.
 • Bardzo prosimy kapłanów o zgłaszanie swojej obecności na Pielgrzymce i ilości uczestników (ministrantów, lektorów, ceremoniarzy, DSM, scholi) do 7 czerwca br.Duszpasterza LSO .
 • Na spotkaniu odbędzie się również błogosławieństwo chłopców biorących udział w szkołach Ministrant Światła i Ceremoniarz oraz w konkursie na Ministranta Roku.

PROGRAM:

 • 10.00MSZA ŚWIĘTA w Archikatedrze pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, abpa Adama Szala (podczas Mszy św. błogosławieństwo Ceremoniarzy oraz poświęcenie krzyży)
  – po Mszy św. posiłek w Wyższym Seminarium Duchownym
  – spotkanie w Auli Instytutu Teologicznego
  – nałożenie krzyży Ceremoniarza
  – wręczenie dyplomów i legitymacji – Ministrantom Światła
  – wręczenie pamiątek i dyplomów – Ministrantom Roku
  – podsumowanie spotkania
 • ok. 14.00 – Zakończenie spotkania

ks. Jacek Zarzyczny