W „Rozmowie dnia” ks. dr Marcin Koperski, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej, podzielił się doświadczeniem udziału w Centralnej Oazie Matce i przeprowadzeniem Diecezjalnej Oazy Matki. Spotkanie przy radiowym mikrofonie pozwoliło spojrzeć na formację jaką swoim członkom proponuje Ruch Światło-Życie w rekolekcjach oaz wakacyjnych.

Oaza rekolekcyjna – 15-dniowy wyjazd na rekolekcje zamknięte organizowany przez Ruch Światło-Życie, mający na celu pogłębienie wiary poprzez formację w małych grupach, codzienną Eucharystię, modlitwę, rozważanie Pisma Świętego oraz służbę dla wspólnoty. Każdy z piętnastu dni poświęcony jest jednej tajemnicy różańca.

Istnieją obecnie następujące typy oaz rekolekcyjnych:

  • Oaza Dzieci Bożych (dla dzieci ze szkoły podstawowej)
  • Oaza Nowej Drogi – trzy stopnie (dla młodzieży gimnazjalnej)
  • Oaza Nowego Życia – również trzy stopnie (dla młodzieży i dorosłych, także rodzin)
    1. stopień – przyjęcie Jezusa jako Pana i zbawiciela
    2. stopień – wyjście z niewoli grzechu
    3. stopień – Matka Kościołem – Kościół Matką
  • Oaza Rodzin – również trzy stopnie (dla małżeństw i rodzin)

Uwieńczeniem formacji podstawowej jest Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD). Są to czterodniowe rekolekcje poświęcone syntetycznemu przedstawieniu ideałów i duchowości Ruchu Światło-Życie.

pon, 12 Cze 2017  ·  8,5 MB  ·  231
O przygotowaniach do oaz wakacyjnych rozmawiamy z ks. dr. Marcinem Koperskim, moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej