Finał IX Konkursu Fotograficznego

We wtorek, 13 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych nr 3 w Krośnie odbył się finał IX Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego zorganizowanego pod hasłem „Świadkowie wiary dzisiaj”.  Komisja  konkursowa, w składzie: ks. Mirosław Grendus, Magdalena Hejnar, Karol Szczepanik i Grzegorz Podkul, musiała wybrać najlepsze prace odpowiadające tematowi i spełniające regulaminowe kryteria. Należało wykazać się odpowiednią wrażliwością, by dostrzec subtelne przejawy świadectwa wiary, zauważone w środowisku młodych uczestników Konkursu. Dodatkowo wymagano, aby prace miały odpowiedni poziom techniczny i artystyczny.

Zgłoszono 154 prace przygotowane przez 74 uczestników. Najlepszą pracą, w opinii jury, była fotografia Patrycji Bober z Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie, zatytułowana „Współcześni świadkowie wiary” i wykonana w Przysietnicy w 2017 r., na której autorka przedstawiła moment adoracji krzyża swojego ojca, który, jak ze wzruszeniem wyznała, dla niej jest najważniejszym świadkiem wiary. Drugie miejsce przypadło Annie Zielonce i Wiktorii Głowińskiej ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Krośnie za wymowną fotografię „Małe uczynki też się liczą”. Według autorek zdjęcie to jest dowodem, że świadectwo zależy bardziej od wrażliwości serca niż wielkości czynu. Trzecie miejsce ex equo przyznano Julii Cwynar z Gimnazjum w Orzechówce i Magdalenie Majcher z Gimnazjum nr 5 w Krośnie, które świadków wiary z życia rodzinnego i parafialnego uwieczniły na fotografiach z mocnym emocjonalnie ładunkiem. Ponadto Komisja konkursowa przyznała wyróżnienia następującym osobom: Damian Bęben i Kamil Wierdak z ZSP nr 3 w Krośnie, Kinga Guzik i Zuzanna Biskup z ZSP nr 1 w Krośnie, Dawid Szynal z Gimnazjum w Miejscu Piastowym oraz Bąk Paulina z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie. Laureaci otrzymali stosowne dyplomy i wartościowe nagrody, a każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom i książkę.

Organizatorem dziewiątej edycji tego konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krośnie we współpracy z Podkarpackim Centrum Edukacji nauczycieli w Rzeszowie oddział w Krośnie. Patronat honorowy nad konkursem sprawował Urząd Miasta Krosna, Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu, Komisja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność w Krośnie oraz Piotr Babinetz – poseł na Sejm Rzeczpospolitej, którzy ufundowali konkursowe nagrody.

Organizatorzy zachęceni dużym zainteresowaniem tegorocznego konkursu zauważają, że za rok przypada mały „jubileusz” katechetycznego kermesu, na który już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszają.

tekst: Grzegorz Podkul i Karol Szczepanik
foto: Grzegorz Podkul