Uroczystość Bożego Ciała w Przemyślu ma charakter wyjątkowy. Mieszkańcy całego miasta łączą się bowiem w jednej procesji, podążając za Panem Jezusem w Przenajświętszym Sakramencie.

W tym roku 15 czerwca 2017 r. pielgrzymki z poszczególnych przemyskich parafii dotarły Bazyliki Archikatedralnej na godz. 9.00. Obchody ku czci Chrystusa Eucharystycznego rozpoczęły się na Placu Katedralnym Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem abpa Adam Szala. Wokół ołtarza byli obecni także abp Józef Michalik, bp Stanisław Jamrozek, abp Eugeniusz Popowicz oraz licznie zebrani kapłani. Stąd procesja, zatrzymując się przy przygotowanych ołtarzach, wyruszyła w kierunku kościoła pw. św. Józefa (księża salezjanie). Najświętszy Sakrament kolejno podejmowali obecni biskupi.

Pierwsza stacja znajdowała się przy Soborze św. Jana Chrzciciela, czyli kościele archikatedralnym obrządku greckokatolickiego w Przemyślu. Chrystusa powitał piękny cerkiewny śpiew i również w języku liturgii wschodniej odśpiewany został fragment Ewangelii wg św. Mateusza.

Drugi ołtarz znajdował się na przemyskim Rynku, a przygotowywała go parafia św. Marii Magdaleny (franciszkanie). Tu oprócz wyznaczonych na tę stację modlitw zebrani usłyszeli homilię Metropolity Przemyskiego abpa Adama Szala. Przemyski Pasterz zwrócił szczególną uwagę na tajemnicę miłości ukrytą w Eucharystii. – Trzeba nam zrozumieć, że Eucharystia jest zasiewem miłości, zasiewem dobroci. To dlatego tak często w Ewangeliach odśpiewywanych podczas procesji Bożego Ciała jest mowa o miłości, o miłości, która jest związana z ustanowieniem Eucharystii, która warunkuje Eucharystię i do której Eucharystia dobrze przeżywana prowadzi. Życzył uczestnikom procesji, aby po wzajemnej miłości byli rozpoznawani jako uczniowie Chrystusa. Zachęcał także do odnowienia relacji z Chrystusem Eucharystycznym, bardziej świadomego uczestnictwa we Mszy świętej i przyjmowania Komunii Świętej, a także innych form kultu eucharystycznego, jak pierwsze piątki miesiąca, adoracje czy nocne czuwania.

Trzeci ołtarz, przy którym zatrzymała się procesja Bożego Ciała, znajdował się przy kościele Świętej Trójcy w Przemyślu. Natomiast zakończenie uroczystych obchodów z podniosłym śpiewem hymnu „Ciebie Boga wysławiamy” miało miejsce przy kościele św. Józefa. Podziękowanie za udział w procesji wyraził tu abp Adam Szal oraz ks. prał. Mieczysław Rusin, proboszcz parafii archikatedralnej w Przemyślu.

Po procesji można było także wziąć udział w akcji „Chlebek dobroci”. Składający ofiarę za „chlebek” wspierali letni wypoczynek dzieci korzystających z Katolickiej Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej sióstr michalitek w Przemyślu.

W uroczystości licznie wzięli udział wierni miasta Przemyśla. Barwny orszak przed Najświętszym Sakramentem tworzyli księża biskupi, kapłani obu obrządków, ministranci, klerycy, członkowie Kapituły Metropolitalnej w strojach chórowych, siostry zakonne, dzieci sypiące kwiaty i służby mundurowe.  Niesione były także sztandary, chorągwie i feretrony. Śpiew przy poszczególnych stacjach animowały chóry i schole: chór „Magnificat”, chór i orkiestra salezjańska, schola klerycka, schola kościoła archidiecezjalnego obrządku greckokatolickiego i schola parafii Miłosierdzia Bożego.

czw, 15 Cze 2017  ·  5,7 MB  ·  282
Przemyśl, 15 czerwca 2017 r.