6. dzień pielgrzymowania to czas, kiedy na szlaku ku Jasnej Górze, pątnicy modlitwą i pamięcią otaczają Ojczyznę, zawierzając ją opiece Królowej Polski. Podczas pobytu w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się nabożeństwo za Ojczyznę w myśl słów: Jeszcze Polska nie zginęła, skoro żyje w sercach tylu ludzi… Jeszcze Polska nie zginęła, skoro żyją dla niej tacy ludzie!

W słowie skierowanym do zgromadzonych ks. prał.Tadeusz Biały podkreślił, że mamy ciągle uczyć się patriotyzmu od Kościoła i tych, którzy oddali swoje życie za Polskę. Mamy powód do dumy, zwłaszcza gdy na myśl przychodzą słowa św. Jana Pawła II: Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi (fragment homilii na ówczesnym placu Zwycięstwa, Warszawa, 2 czerwca 1979 roku). Ks. Tadeusz, poszukując odpowiedzi na pytanie: Co ja mogę zrobić dla Polski?, wskazał na skarbonę ojczyźnianą, do której warto wrzucić choć jeden grosz codziennej modlitwy za Polskę… choć jeden grosz uczciwości, życzliwości, ofiary i poświęcenia… choć jeden grosz jakiegoś innego talentu dla wzmocnienia dobrej zmiany, żeby Polska była Polską.

W naszej Ojczyźnie obecny rok poświęcony jest osobie św. Brata Alberta z okazji 100. rocznicy jego śmierci, stąd to nabożeństwo patriotyczne poprowadziła grupa, której patronuje ten Święty.

nie, 9 Lip 2017  ·  4,0 MB  ·  273
37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, Dąbrowa Tarnowska, 9 lipca 2017 r.
nie, 9 Lip 2017  ·  4,0 MB  ·  326
37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, Dąbrowa Tarnowska, 9 lipca 2017 r.
nie, 9 Lip 2017  ·  6,9 MB  ·  234
37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, 9 lipca 2017 r.

Galeria zdjęć pojawi się wkrótce.