Łubianki Wyższe – przy kaplicy na rozstaju dróg ufundowanej przez rodziców abpa Ignacego Tokarczuka

Rok 2018 będzie poświęcony postaci abpa Ignacego Tokarczuka. Z tej okazji gośćmi „Rozmowy dnia” byli dr Stanisław Tokarczuk, krewny bpa Ignacego, i Bernadeta Suchorzepka, nauczyciel Technikum nr 8 w Przemyślu im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, działającym w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu.

Krewny „Pasterza Niezłomnego” wspomniał jego postać widzianą oczyma szeroko rozumianej rodziny, szczególnie jego wielką troskę o Kresowian. Inspiracją działania Arcybiskupa była jednoznaczna postawa rodziców wobec działań dzieci – jak wspomniał p. dr Stanisław.
W rozmowie pojawiły się też migawki z zakończonej dzień wcześniej pielgrzymki śladami Patrona szkoły, w której wzięła udział społeczność Technikum nr 8. Nauczyciele i młodzież przybyli m.in. do Łubianek Wyższych, miejsca urodzin Arcybiskupa, Zbaraża i Lwowa.

pon, 25 Wrz 2017  ·  8,7 MB  ·  123
O życiu i działalności śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka

 

Na zdjęciach: Kościół w Zbarażu – parafia Antoniego Padewskiego. Msza św. koncelebrowana przez katechetów (obecnych i byłych): księdza Marka Wojnarowskiego, księdza Ryszarda Płatka i  księdza Tadeusza Deca. Oprawa muzyczna: nauczyciele i uczniowie Technikum nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Łubianki Wyższe – kaplica na rozstaju dróg ufundowana przez rodziców abpa Ignacego Tokarczuka jako dar wotywny za urodzenie syna Ignacego. Reprezentanci młodzieży Technikum nr 8 składają wieniec i znicze. Cmentarz w Zbarażu. Groby rodziny Tokarczuków. O przodkach opowiada dr Stanisław Tokarczuk.