Gościem „Rozmowy dnia” 27 września 2017 r. był ks. dr Marek Studenski, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej, dyrektor Wydziału Katechetycznego, konsultor ds. wychowania katolickiego, wiceprzewodniczący Rady Szkół Katolickich w Polsce, rekolekcjonista i znakomity kaznodzieja.

W rozmowie z ks. Andrzejem Bienią, dyrektorem Radia FARA, dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat głoszenia Słowa Bożego podczas katechezy oraz rekolekcji. Podkreślił przede wszystkim  ważność czytania i rozważania Pisma Świętego: To, co się samemu przekontempluje, przeżyje w kontakcie z Bogiem, z Jego Słowem, przekazuje się innym. Ja sobie nie wyobrażam, żebym miał mówić, gdybym sam nie starał się żyć Słowem – mówił ks. Studenski. Podzielił się również swoimi spostrzeżeniami na temat relacji uczniów z nauczycielem i katechetą.

Obecnie ks. dr Marek Studenski prowadzi rekolekcje dla kleryków w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.

śr, 27 Wrz 2017  ·  7,1 MB  ·  167
27 września 2017 r.