Zapraszamy do udziału w IX Archidiecezjalnym Halowym Turnieju w piłkę nożną LSO dla ministrantów i lektorów ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Są to jednocześnie eliminacje do Mistrzostw Polski LSO w 2018 r.

TERMINY

 • 7 października – 9 grudniaetap dekanalny
 • 20 stycznia – 3 marca 2018etap archiprezbiteralny
 • 7 kwietnia 2018FINAŁ ARCHIDIECEZJALNY – Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku

KATEGORIE

Od października 2017 do kwietnia 2018 roku organizowany będzie turniej w piłkę nożną halową dla ministrantów i lektorów Archidiecezji Przemyskiej. Obejmował on będzie dwie kategorie wiekowe:

 • I kategoria – ministranci ze szkoły podstawowej do klasy 6 (górną granicę wiekową stanowią chłopcy urodzeni w 2005 roku)
 • II kategoria – ministranci i lektorzy z 7 klasy szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klasy szkoły gimnazjalnej (górną granicę wiekową stanowią chłopcy urodzeni w 2002 roku)

ETAPY

Etap I – DEKANALNY

 • Za organizację tego etapu odpowiedzialni są duszpasterze ministrantów w ramach swojego dekanatu. Czas organizacji tego etapu upływa 9 grudnia 2017 r.
 • Za drużynę odpowiedzialny jest opiekun – ksiądz. Zwycięskie drużyny (tylko I miejsce) z poszczególnych dekanatów zgłaszają się samodzielnie do udziału w II etapie do księdza odpowiedzialnego w danym archiprezbiteracie (organizator etapu archiprezbiteralnego nie ma obowiązku dzwonienia po wszystkich dekanatach).

Etap II – ARCHIPREZBITERALNY

Termin organizacji tego etapu upływa 3 marca 2018 r.

Za jego organizację odpowiedzialni są następujący kapłani:

 1. Archiprezbiterat krośnieński – ks. Sebastian Picur (parafia Jaśliska)
 2. Archiprezbiterat sanocki – ks. Jakub Kaszowski (parafia Sanok NSPJ)
 3. Archiprezbiterat jarosławski – ks. Zbigniew Kuc (parafia Szówsko)
 4. Archiprezbiterat łańcucki – ks. Piotr Porada (parafia Borek Stary)
 5. Archiprezbiterat przemyski – ks. Piotr Obłaski (parafia Medyka)
 6. Archiprezbiterat bieszczadzki – Leszek Gocek (parafia Lesko)

Zwycięzcy poszczególnych archiprezbiteratów (w obu kategoriach) zgłaszają swój udział w finale do ks. Jacka Zarzycznego.

Etap III – FINAŁY

Za organizacje finałów odpowiedzialny jest Archidiecezjalny Duszpasterz LSO Archidiecezji Przemyskiej, ks. Jacek Zarzyczny.

Finały odbędą się w sobotę, 7 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

REGULAMIN

 1. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnych legitymacji szkolnej i ministranckiej (za sprawdzanie dokumentów odpowiedzialni są organizatorzy – dokumenty te będą wymagane na każdym szczeblu rozgrywek !!!).
 2. W zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie chłopcy będący ministrantami. Jeśli zawodnik nie będzie posiadał ważnych legitymacji szkolnej i ministranckiej nie zagra w turnieju. W sytuacji, kiedy w drużynie gra zawodnik nie będący ministrantem cała drużyna podlega dyskwalifikacji!
 3. Drużyna zobowiązana jest do posiadania listy zawodników – listę podpisuje ks. proboszcz.
 4. Każda drużyna wpłaca do organizatora wpisowe po 10 zł od zawodnika w każdym etapie turnieju – kwota ta pokrywa kwestie organizacyjne.
 5. Zespoły które biorą udział w zawodach, proszone są wraz z opiekunem o pozostanie do zakończenia turnieju i odebranie dyplomów oraz pucharów niezależnie od zajętego miejsca.
 6. Zawody będą prowadzone wg przepisów PZPNH, wyłączając:
  – w zawodach w każdej drużynie bierze udział maksymalnie 10 zawodników (9 zawodników + bramkarz). W kategorii szkoły podstawowej – rocznik 2005 i młodsi, w kategorii gimnazjum – rocznik 2002 i młodsi.
  – w grze bierze udział czterech zawodników i bramkarz
  – czas gry 2 x 7 minut bez przerwy ze zmianą stron (chyba że organizator zdecyduje inaczej na początku zawodów po konsultacji z kierownikami drużyn)
  – odległość przy rzutach wolnych 5 metrów i rzutach rożnych 3 metry
  – odległość przy autach wynosi 2 metry
  – bramkarz wprowadza piłkę ręką z obrębu własnego pola karnego
  – uderzenie piłki o sufit czy inną przeszkodę skutkuje rzutem wolnym na aucie (aut wykopujemy z lini bocznej)
  – zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian w każdej przerwie w grze (najpierw pole gry opuszcza zawodnik grający, a następnie może wejść zawodnik wchodzący)
  – zawody będą rozgrywane piłkami do gry w hali
  – zakaz gry wślizgiem i ciałem (rzut wolny bezpośredni)
  – za niewykonanie w ciągu 5 sekund jakiekolwiek rzutu lub wznowienia gry sędzia przyznaje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej
  – za popełnione przewinienie zawodnicy będą karani karami czasowymi (od 2-5 minut) lub wykluczeniem z gry (czerwona kartka)
 7. Dodatkowe kary:
  – 2 minuty (za przekleństwo)
  – za wybitnie niesportowe zachowanie (pobicie zawodnika, znieważenie sędziego lub zawodnika) grozi dyskwalifikacja zawodnika bądź całej drużyny z rozgrywek
  – sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych, przebywających zarówno na ławce rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez świadka zajścia np. sędziego lub innego opiekuna)
  – za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek
  – za zachowanie niegodne ministranta zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek
  – za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała

W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich przepisy PZPNH, decyduje organizator.

W razie pytań czy wątpliwości proszę kontaktować się z Archidiecezjalnym Duszpasterzem LSO .