Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza oraz Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej zapraszają wzięcia udziału w następujących kursach liturgicznych:


Szkoła Ceremoniarza Archidiecezji Przemyskiej

Rozpoczynamy kolejny rok formacji Szkoły Ceremoniarza. Zajęcia będą miały charakter kursu liturgicznego, przygotowującego do pełnienia funkcji ceremoniarza. Są skierowane do ministrantów i lektorów od 7 klasy szkoły podstawowej do końca szkoły ponadgimnazjalnej oraz członków innych wspólnot formacyjnych, pragnących pełnić tę funkcję.

Formacja Ceremoniarzy odbywać się będzie w Collegium Marianum w Przemyślu w trzech terminach:

 • 3 – 4 listopada 2017 (piątek, sobota)
 • 16 – 17 marca 2018 (piątek, sobota)
 • 20 – 21 kwietnia 2018 (piątek, sobota)

Zgłoszenia:

 • do 26 października 2017
 • do Diecezjalnego Duszpasterza LSO za wiedzą i zgodą swojego księdza proboszcza
 • koszt: 60  (dojazd na własny koszt)

Program spotkania zostanie podany w późniejszym terminie.

Trzeba zabrać:

 • pisemną zgodę rodziców (w przypadku uczestników niepełnoletnich)
 • Pismo Święte
 • różaniec
 • śpiwór
 • notatnik + coś do pisania

Zwieńczenie Szkoły Ceremoniarza będzie miało miejsce podczas dorocznej pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Archikatedrze Przemyskiej (czerwiec 2018).


Kurs Ministranta Ołtarza

Kurs „Ministrant Ołtarza” będzie miał miejsce w poszczególnych dekanatach lub parafiach naszej Archidiecezji.

Kurs skierowany jest do  ministrantów od 4 do 6 klasy szkoły podstawowej.

Przewidywane jest pięć spotkań w dekanatach lub parafiach, o których terminach poinformują dekanalni duszpasterze LSO.

Materiały będą udostępnione na stronie internetowej LSO.

Zwieńczenie Kursu “Ministrant Ołtarza” będzie miało miejsce podczas dorocznej pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Archikatedrze Przemyskiej (czerwiec 2018).


Kurs Szkoły Lektora

„Szkoła Lektora” będzie miał miejsce w poszczególnych dekanatach lub parafiach naszej Archidiecezji.

Szkoła Lektora skierowana jest do lektorów i kandydatów na lektorów od klasy VII Szkoły Podstawowej do końca szkoły ponadgimnazjalnej.

Przewidywane jest pięć spotkań w dekanatach lub parafiach, o których terminach poinformują dekanalni duszpasterze LSO.

Materiały formacyjne zostaną dostarczone w najbliższym czasie duszpasterzom dekanalnym LSO.

Zwieńczeniem dekanalnej Szkoły Lektora jest Obrzęd odnowienia przyrzeczeń Lektora oraz Obrzęd wprowadzenia w grono Lektorów podczas dorocznej pielgrzymki Liturgicznej Służby Ołtarza do Archikatedrze Przemyskiej (czerwiec 2018).