Wyższe Seminarium Duchowne i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl Archidiecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej organizują XXV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla Ministrantów i Lektorów.

W tym roku tematyka Konkursu to Księga Rodzaju wraz ze wstępami przypisami (obowiązującym tekstem jest Biblia Tysiąclecia, wyd. V).

Konkurs adresowany jest do ministrantów i lektorów, którzy aktualnie należą do Liturgicznej Służby Ołtarza, a ich wiek nie przekracza 26 lat. Konkurs adresowany jest wyłącznie do chłopców.

Do udziału w Konkursie zaproszeni są:

  • uczestnicy indywidualni w dwóch kategoriach wiekowych:
    • I – szkoła podstawowa i gimnazjum;
    • II – szkoła ponadgimnazjalna i starsi;
  • drużyny liczące od 3 do 5 osób (zwycięska drużyna na finał jadzie z księdzem opiekunem).

Każda parafia (a w finale diecezja) może być reprezentowana maksymalnie przez jedną drużynę i po jednym uczestniku indywidualnym z danej kategorii wiekowej. Uczestnik indywidualny nie może być częścią drużyny.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch etapach:

  • etap diecezjalny: sobota, 10 marca 2018 r., godz. 10.00, Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu
  • laureaci etapu diecezjalnego wezmą udział w finale ogólnopolskim w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniach 18-19 maja 2018 r.

ZGŁOSZENIA: