W audycji „Rozmowa dnia” gościem Radia FARA był ks. dr Maciej Dżugan, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu a zarazem opiekun podejmowanych dzieł we Wspólnocie Seminaryjnej jak „Szkoła Modlitwy”Dzieło Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego.

Spotkanie Szkoły Modlitwy Iº w roku formacyjnym 2016/2017, fot. archiwum WSD

Diakon Maciej Marszałek odpowiedzialny za spotkania „Szkoły Modlitwy” mówił o odbywających się spotkaniach dla chłopców, którzy chcieliby pogłębić swoje życie modlitwy i przy okazji zetknąć się z rzeczywistością życia seminaryjnego. Spotkania te odbywają się sukcesywnie w ramach czterech stopni:
 : 20-22.10.2017   *   IIº : 10-12.11.2017   *   IIIº : 8-10.12.2017   *   IVº : 12-14.01.2018

Pielgrzymka członków Dzieła Pomocy Powołaniom w roku formacyjnym 2015/2016, fot. archiwum WSD

Natomiast kl. Bartosz Jakubowski wspomniał o Dziele Pomocy Powołaniom, którego celem jest przede wszystkim modlitwa o nowe i święte powołania oraz przez modlitewne towarzyszenie budzącym się powołaniom. jest niesienie pomocy powołaniom. Członkowie DPP modlą się także za kapłanów i osoby zakonne. Sposobem pomocy powołaniom są także różnego rodzaju ofiary duchowe składane w ramach dzieła, spośród nich na pierwszym miejscu mówimy o ofiarowanym Panu Bogu cierpieniu. To niesienie pomocy powołanym do kapłaństwa oraz do życia konsekrowanego w zgromadzeniach zakonnych i w świecie zwieńczone jest pielgrzymką do relikwii bł. ks. Jana Balickiego – patrona wspólnoty członków Dzieła.

pon, 9 Paź 2017  ·  7,0 MB  ·  188
O zbliżającej się Pielgrzymce członków i sympatyków Dzieła Pomocy Powołaniom im. bł. ks. Jana Balickiego oraz spotkaniach "Szkoły Modlitwy"