Nabożeństwo „Róża dla Królowej Rodzin”, fot. Dominika Biela

W sobotę, 14 października 2017 r., odbyła się Archidiecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Jarosławskiej Kolegiaty. Miejsce to jest szczególne dla Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej, gdyż – od czasu koronacji wizerunku Matki Bożej Śnieżnej – Maryja w tym miejscu czczona jest jako Królowa Rodzin.

„Nie możemy się ugiąć przed zakusami szatana i ludzi złej woli, którzy w dzisiejszych czasach próbują zburzyć Bożą wizję rodziny” – mówił abp Józef Michalik podczas uroczystości koronacyjnej w dniu 2 sierpnia 2014 r.

Ks. prał. Marian Bocho, proboszcz parafii i kustosz sanktuarium, wszystkich przybyłych pielgrzymów wezwał do zawierzenia życia małżeńskiego i rodzinnego opiece Maryi, Królowej Rodzin. Wyrazem tego aktu stała się modlitwa różańcowa z przekazaniem Maryi kwiatu róży – symbolu wdzięczności małżonków-jubilatów. Podczas spotkania doświadczeniem życia małżeńskiego trwającego 34 lata, 5 miesięcy i 4 dni, w zaprezentowanym wykładzie, podzielił się dr Piotr Wołochowicz, autor wielu publikacji wspierających rodziny.

sob, 14 Paź 2017  ·  19,2 MB  ·  164
Jarosławska Kolegiata, 14 października 2017 r.
sob, 14 Paź 2017  ·  24,1 MB  ·  146
Jarosławska Kolegiata, 14 października 2017 r.
sob, 14 Paź 2017  ·  90,2 MB  ·  173
Jarosławska Kolegiata, 14 października 2017 r.
sob, 14 Paź 2017  ·  12,1 MB  ·  153
Jarosławska Kolegiata, 14 października 2017 r.

 

Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika, fot. Dominika Biela

Eucharystii sprawowanej o godz. 12.00 przewodniczył abp Józef Michalik, który w słowach homilii zachęcił, aby spojrzeć na małżeństwo poprzez szanse, możliwości, piękno, bo ten pozytywny wysiłek pomagać będzie w przezwyciężaniu trudności. Ksiądz Arcybiskup zauważył, że wielki skarb, jakim jest rodzina, jest w punkcie zainteresowania i obserwując atak na rodzinę, potrzeba troski o integrację człowieka, aby mógł się rozwijać i tworzyć piękne relacje małżeńskie i rodzinne. Potrzeba pełnego zaangażowania w wychowanie dzieci i wnuków poprzez dyscyplinę opartą o ofiarną miłość i otwartość na dar życia. Czy z wiarą patrzymy na sakrament małżeństwa? – pytał Kaznodzieja. Małżeństwo to szczególna jedność dwojga ludzi w miłości, którą zapewnia obecność Jezusa podczas modlitwy, gdy dwaj albo trzej zgromadzeni są w Jego imię – przypomniał Arcybiskup Józef.

sob, 14 Paź 2017  ·  1,4 MB  ·  136
Jarosławska Kolegiata, 14 października 2017 r.
sob, 14 Paź 2017  ·  6,3 MB  ·  181
Jarosławska Kolegiata, 14 października 2017 r.
sob, 14 Paź 2017  ·  3,3 MB  ·  144
Jarosławska Kolegiata, 14 października 2017 r.

Małżonkowie, którzy wzięli udział we wspólnej modlitwie odnowili przysięgę małżeńską. Po zakończonej Eucharystii wszyscy skorzystali z przygotowanego posiłku i wysłuchali koncertu kwartetu gitarowego Państwowej Szkoły Muzycznej w Jarosławiu „Felice Guitar Quartet”, będącego laureatem prestiżowego Międzynarodowego Konkursu Gitarowego w USA.

sob, 14 Paź 2017  ·  5,7 MB  ·  153
Jarosławska Kolegiata, 14 października 2017 r.

 

Dzień Pielgrzymki pozwolił również, aby swoją działalność na nowo – po dłuższej przerwie –  rozpoczęła Rada ds. Rodziny powołana z dniem 31 sierpnia 2017 r. na trzyletnią kadencję. Obradom przewodniczył ks. dr Marek Machała, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej.

Spotkanie Rady ds. Rodziny, fot. ks. Piotr Czarniecki