Wieczór 11 listopada w Parafii Jaśliska był okazją, aby w sposób szczególny uwielbić Boga, obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Tym razem zgromadzeni wierni dziękowali dobremu Bogu za dar niepodległości naszej Ojczyzny. Mszy Św. przewodniczył proboszcz parafii – ks. Grzegorz Polasz. Kazanie wygłosił ks. Piotr Fil.

Kaznodzieja zwrócił najpierw uwagę na potrzebę okazywania wdzięczności innym. Zauważył, że jest ona bardzo pożądaną wartością przez nas wszystkich. W tym kontekście, ks. Piotr ukazał również inną wartość, jaką jest wolna Ojczyzna. Na co dzień nawet nie zastanawiamy się, jak bardzo winniśmy być wdzięczni tym, którzy poświęcali swoje życie w obronie granic naszego kraju. Wolność jest darem i za ten dar powinniśmy nieustannie dziękować. Czynimy to chociażby poprzez dobrą i uczciwą pracę, czy pomoc drugiemu człowiekowi. Ks. Piotr zaznaczył również, że za wolność powinniśmy dziękować przede wszystkim Bogu. To On był siłą dla wszystkich troszczących się o dobro naszego kraju.

Jaśliski wieczór chwały był również okazją, aby popatrzeć na wolność w wymiarze duchowym. Pan Bóg walczy o każdego z nas, abyśmy potrafili przeżywać właściwie każdy dzień naszego życia.

Szansą na zaczerpnięcie tej Bożej siły i mądrości do podejmowania właściwych decyzji życiowych była adoracja Najświętszego Sakramentu, która odbyła się po Mszy Św. Modlitwę adoracyjną wraz ze scholą Parafii Jaśliska prowadził ks. Sebastian Picur. Wspólne czuwanie modlitewne zakończyło się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

nie, 12 Lis 2017  ·  5,2 MB  ·  239
Kazanie wygłoszone w czasie "Wieczoru chwały" w Jaśliskach, 11 listopada 2017 r.
nie, 12 Lis 2017  ·  20,3 MB  ·  248
11 listopada 2017 r.