Biuro Caritas w Przemyślu: ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl * tel. (16) 676 90 60 * www.przemysl.caritas.pl

Kto chce zobaczyć, jak wygląda miłość – nie tylko wypowiadana, ale podejmowana w czynie, może udać się do konkretnej placówki prowadzonej przez Caritas. W cyklicznej audycji „Po prostu miłość” 11 grudnia 2017 r. wzięli udział pracownicy Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wysokiej Łańcuckiej: Janina Surmacz (kierownik placówki) oraz Aneta Zawora (psycholog), Ewa Pierzga (wychowawca) i Danuta Smolińska (opiekun i rodzic).

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy Caritas jest placówką dziennego pobytu dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Jest miejscem, w którym czas płynie wolniej, a drugi człowiek posiada niezaprzeczalną wartość, miejscem wyjątkowym:

 • dla dzieci, które w atmosferze pełnej akceptacji i szacunku, czerpią radość z możliwości rozwijania się i uczestnictwa w życiu społeczno-kulturalnym,
 • dla rodziców, którzy mogą uzyskać wsparcie w codziennej walce o jakość życia nie tylko swojego dziecka, ale i całej rodziny,
 • dla pracowników, spełniających swoje ambicje zawodowe i osobiste,
 • dla społeczności lokalnej – ośrodkiem kształtującym postawy wobec niepełnosprawności, wartości człowieczeństwa, inspirującym do refleksji nad sensem życia.

Pracownicy placówki z zaangażowaniem i ze świadomością pełnionej misji, starają się każdego dnia wywoływać uśmiech na twarzy swoich niepełnosprawnych wychowanków – poprzez intensywną pracę terapeutyczną, rozwijanie ich potencjału, realizację potrzeb i wspieranie w pokonywaniu ograniczeń. Podejmowane dążenia wychowawcze pracowników NORW Caritas w Wysokiej prowadzą do kształtowania pożądanych postaw wobec osób, które zrealizują obowiązek szkolny w placówce:

 • maksymalnego poziomu samodzielności na miarę indywidualnych możliwości,
 • aktywności w zarządzaniu swoim potencjałem,
 • poczucia bezpieczeństwa w związku ze zdolnością do zaspokajania/komunikowania podstawowych potrzeb,
 • poczucia przynależności do wspólnoty społecznej – integracji ze środowiskiem lokalnym,
 • zdolności do samostanowienia w dostępnym zakresie,
 • rozwiniętego poczucia sprawstwa,
 • empatii i wrażliwości na potrzeby innych osób,
 • chęci udzielania pomocy osobom potrzebującym,
 • zdolności do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • poczucia własnej wartości i adekwatnej samooceny.

Po prostu Miłość - Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Wysokiej k. Łańcuta
pon, 11 Gru 2017  ·  7,3 MB  ·  PLIK ARCHIWALNY.
Audycja Caritas Archidiecezji Przemyskiej, 11 grudnia 2017 r.