Ostatnie dni Adwentu dla animatorów-studentów zrzeszonych w Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej są czasem wspólnych spotkań, aby podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Podobnie jak każdego roku, także i tym razem, odbyły się trzy takie spotkania: 12 grudnia w Lublinie, 15 grudnia w Krakowie oraz 19 grudnia w Rzeszowie. Na każde z przygotowanych przez animatorów spotkań przyjeżdża delegacja z Przemyśla na czele z ks. Janem Mazurkiem, Moderatorem RAM: Celem takich spotkań jest podtrzymanie wspólnoty. Jest to taki sygnał troski i pamięci o naszych animatorach, którzy mimo że są daleko od Przemyśla, trwają w charyzmacie i duchowej łączności z Ruchem – mówił ks. Jan.

Każde takie spotkanie rozpoczyna się wspólną Eucharystią, następnie zebrani spotykają się w salce przy stole. W tym czasie dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia oraz dzielą się swoimi sukcesami i troskami, które towarzyszą im w czasie studiów.

pt, 22 Gru 2017  ·  2,1 MB  ·  124
Kraków, 15 grudnia 2017 r.