Przemyśl, Boże Narodzenie 2017 r.

 Aby człowiek Bogiem był nazwany,
Jego postać Bóstwo przybrało,
By nie brząkały niewoli kajdany,
Słowo Ojca Ciałem się stało.
Sługa z Pana, ach, odmiana!
Niesłychane przykłady,
By z wdzięczności dla miłości
Człowiek w Boga szedł ślady.

 

Święta Bożego Narodzenia są okazją do głębszego przeżywania prawdy o nieskończonej miłości Boga do człowieka. Odwieczne Słowo – Jezus Chrystus za sprawą Ducha Świętego stał się Synem Niepokalanej Matki.
Łącząc się duchowo w przeżywaniu Tajemnicy Wcielenia, pragnę, w imieniu wspólnoty Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu złożyć najserdeczniejsze życzenia:
Niechaj Jezus znajduje zawsze godne mieszkanie w naszych sercach, gdzie zostanie przyjęty z wiarą i miłością. Niech Wasze rodziny i domy obdarzy hojnie łaską i pokojem. Oby czas tych radosnych Świąt oraz każdy dzień zbliżającego się Nowego Roku, stał się błogosławionym doświadczeniem obfitości owoców Ducha Świętego, którymi są: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie” (Gal 5,22). Głośmy z radością Ewangelię, potwierdzając ją świadectwem na każdym etapie naszego życia osobistego i rodzinnego oraz naszej posługi katechetycznej.
Z wyrazami należnego szacunku i modlitewnej pamięci

ks. Waldemar Janiga
ks. Tadeusz Biały,
ks. Jerzy Gałązka,
ks. Mirosław Grendus,
ks. Maciej Kandefer,
ks. Jacek Michno,
p. Stanisława Pałkus,
ks. Bronisław Twardzicki