Podczas Pasterki słyszymy słowa proroka Izajasza: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”. Tą światłością jest Chrystus, który ze swą łaską chce dotrzeć do każdego człowieka, by rozświetlić wszelkie ciemności – grzechu, niewiedzy, nienawiści…

Każdego roku to światło symbolicznie przekazują światu harcerze. Dziewczynka lub chłopiec odbierają światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, następnie jest ono transportowane do Wiednia. W Wiedniu płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r.

W środę, 20 grudnia 2017 r., na przemyskim Rynku odbyło się przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkańcom miasta. Gawędę o Betlejemskim Świetle wypowiedział komendant Hufca Ziemi Przemyskiej podharcmistrz Mariusz Lato. Natomiast ks. prał. Stanisław Czenczek, kapelan hufca Ziemi Przemyskiej, poświęcił opłatek, którym zgromadzeni dzielili się podczas składania sobie życzeń świątecznych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji kulturalnych, służb mundurowych oraz mieszkańcy i uczniowie przemyskich szkół.

pon, 25 Gru 2017  ·  5,0 MB  ·  116
Przemyśl, 20 grudnia 2017 r.