Sala kolumnowa Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 29 grudnia 2017 r.

W 5. rocznicę śmierci Abpa Ignacego Tokarczuka 29 grudnia 2017 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie zorganizowano sesję okolicznościową poświęconą postaci Niezłomnego Kapłana. Konferencję zaplanowano na dzień po ogłoszeniu Roku 2018 Rokiem Abpa Ignacego Tokarczuka w Województwie Podkarpackim. Organizatorami wydarzenia byli Wojewoda Podkarpacki oraz Oddział IPN w Rzeszowie.

Pomysłodawczynią sesji, jak powiedział Dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko, była Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, która również przywitała w imieniu organizatorów wszystkich gości i prelegentów. Wspomnieniem o Abpie Ignacym podzielił się z zebranymi najpierw Metropolita Przemyski Abp Adam Szal, następnie odczytano list Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Na sesji obecny był również Biskup Pomocniczy Diecezji Rzeszowskiej – Ks. bp Edward Białogłowski. Po wypowiedziach świadków pamiętających życie śp. Abpa Tokarczuka nastąpiły wystąpienia zaproszonych Gości:
Antoni Tokarczuk – „Abp Ignacy Tokarczuk – między wiarą a rzeczywistością”,
ks. dr Franciszek Rząsa – „Abp Ignacy Tokarczuk – z perspektywy ojca duchownego kapłanów diecezji przemyskiej (wspomnienia )”,
dr Mariusz Krzysztofiński – „Abp Ignacy Tokarczuk wobec opozycji antysystemowej  w PRL”,
o. prof. dr hab. Andrzej Potocki (OP) – „Abp Ignacy Tokarczuk – Bez światłocienia”,
ks. prof. dr hab. Józef Wołczański – „Abp Ignacy Tokarczuk w gronie Episkopatu Polski”.

Z głoszonych prelekcji wyłonił się obraz kapłana o bardzo wyrazistym charakterze, który w trudnym dla Kościoła Katolickiego w Polsce okresie swoją zdecydowaną postawą bronił prawa do wolności wyznawanej wiary.