cyklicznej audycji Akcji Katolickiej 25 stycznia 2018 r. o działalności Akcji Katolickiej w archiprezbiteracie przemyskim mówiła Łucja Podbilska, ukazując:

  • co jest dla niej najważniejsze w formacji w Akcji Katolickiej;
  • jak wygląda współpraca członków Akcji Katolickiej z kapłanami i ze środowiskiem lokalnym;
  • czym żyje Akcja Katolicka w podejmowanych działaniach;
  • czym są rekolekcje dla członków Akcji Katolickiej;
  • inicjatywy misyjne podejmowane na rzecz Kościoła.
czw, 25 Sty 2018  ·  5,3 MB  ·  135
Audycja z 25 stycznia 2018 r.
czw, 25 Sty 2018  ·  7,0 MB  ·  136
Audycja z 25 stycznia 2018 r.

Zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej do twórczego uczestnictwa w cotygodniowych audycjach, a można to uczynić, dzwoniąc pod numer telefonu: 16 67 67 000 lub pisząc SMS pod numer: 664 079 997.