Przemówienie Roberta Rybaka, Dyrektora CKZiU nr 1 w Przemyślu, fot. ks. Piotr Czarniecki

W dniu 25 stycznia 2018 r. dla uczczenia Patrona Szkoły w Technikum nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu odbyła się uroczystość odsłonięcia wystawy upamiętniającej pielgrzymkę społeczności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu w dniach 23-23 września 2017 r. do miejsc, z którymi związany był Biskup Niezłomny od samego dzieciństwa aż po wybór drogi życia kapłańskiego.

To kolejny moment, która pozwala uczniom Szkoły poznać osobę Arcybiskupa Ignacego w roku setnej rocznicy Jego urodzin i jednocześnie w 10. rocznicę nadania placówce Jego imienia. Okolicznościowe słowo do zgromadzonych skierował Robert Rybak, dyrektor CKZiU nr 1 w Przemyślu, podkreślając jak ważną dla szkoły jest postać abpa Ignacego Tokarczuka i jak ważny to rok –  2018 rok, gdy społeczność szkolna poprzez różne inicjatywy pragnie zaznaczyć te dwie rocznice związane z Patronem Szkoły.

 

Technikum nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka w Przemyślu – HYMN