Wszystkich kapłanów i wiernych, którzy przyjeżdżają do Przemyśla samochodami, uczestnicząc w różnorakich uroczystościach diecezjalnych w Bazylice Archikatedralnej, Wyższym Seminarium Duchownym lub okolicznych miejscach oraz wszystkich petentów Kurii i Sądu Metropolitalnego informujemy, że od 19 stycznia 2018 r. obowiązuje zmieniona organizacja ruchu na Placu Katedralnym (plac wokół Archikatedry Przemyskiej):

  • Obowiązuje całkowity zakaz parkowania przy ścianach Archikatedry oraz przed budynkiem Muzeum Archidiecezjalnego. Zakaz od strony ul. Zamkowej dotyczy ulicy oraz chodnika.
  • Obowiązuje ruch jednokierunkowy między bramą wjazdową Kurii Metropolitalnej a wieżą katedralną.

Do dyspozycji kapłanów oraz petentów Kurii i Sądu pozostaje parking bezpośrednio przy Kurii oraz parking seminaryjny przy ul. Zamkowej.

Prosimy o stosowanie się do powyższych przepisów, gdyż ich nieprzestrzeganie wiąże się z interwencją Policji i Straży Miejskiej.