IX Archidiecezjalny Halowy Turniej w piłkę nożną LSO dla ministrantów i lektorów ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej wchodzi w etap rozgrywek na poziomie archiprezbiteratów.

Oto terminy i miejsca rozgrywek oraz kapłani odpowiedzialni za ich przeprowadzenie:

ARCHIPREZBITERAT KROŚNIEŃSKI

 • Kapłan odpowiedzialny: ks. Sebastian Picur (Jaśliska)
 • Miejsce: Hala Szkoły Podstawowej w Jaśliskach
 • Termin: sobota, 24 lutego 2018 r., godz. 9.30

ARCHIPREZBITERAT SANOCKI

 • Kapłan odpowiedzialny: ks. Jakub Kaszowski (Sanok pw. NSPJ)
 • Miejsce: Hala Szkoły Podstawowej w Tyrawie Wołoskiej
 • Termin: sobota, 3 marca 2018 r., godz. 8.00 (Msza św. w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa)

ARCHIPREZBITERAT JAROSŁAWSKI

 • Kapłan odpowiedzialny: ks. Zbigniew Kuc (Szówsko)
 • Miejsce: Hala Sportowa w Szkole Podstawowej w Szówsku
 • Termin: sobota, 24 lutego 2018 r., godz. 8.00

ARCHIPREZBITERAT ŁAŃCUCKI

 • Kapłan odpowiedzialny: ks. Piotr Porada (Borek Stary)
 • Miejsce: Hala Sportowa w Błażowej
 • Termin: sobota, 17 lutego 2018 r., godz. 9.00

ARCHIPREZBITERAT PRZEMYSKI

 • Kapłan odpowiedzialny: ks. Piotr Obłaski (Medyka)
 • Miejsce: Hala Sportowa w Medyce
 • Termin: sobota, 17 lutego 2018 r., godz. 8.00
 • Więcej informacji: www.medyka.przemyska.pl

ARCHIPREZBITERAT BIESZCZADZKI

 • Kapłan odpowiedzialny:  ks. Leszek Gocek (Lesko)
 • Awansem do finału zakwalifikowały się drużyny z parafii Hoczew (w kategorii I i II )

Zwycięzcy poszczególnych archiprezbiteratów (w obu kategoriach) zgłaszają swój udział w finale do ks. Jacka Zarzycznego.

Finał archidiecezjalny odbędzie się w sobotę, 7 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

Finał ogólnopolski zostanie rozegrany w dniach 1-2 maja 2018 r. w Rzeszowie.

REGULAMIN ROZGRYWEK

 1. W czasie rozgrywek zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnych legitymacji szkolnej i ministranckiej (za sprawdzanie dokumentów odpowiedzialni są organizatorzy – dokumenty te będą wymagane na każdym szczeblu rozgrywek !!!).
 2. W zawodach mogą brać udział tylko i wyłącznie chłopcy będący ministrantami. Jeśli zawodnik nie będzie posiadał ważnych legitymacji szkolnej i ministranckiej nie zagra w turnieju. W sytuacji, kiedy w drużynie gra zawodnik nie będący ministrantem cała drużyna podlega dyskwalifikacji!
 3. Drużyna zobowiązana jest do posiadania listy zawodników – listę podpisuje ks. proboszcz.
 4. Każda drużyna wpłaca do organizatora wpisowe po 10 zł od zawodnika w każdym etapie turnieju – kwota ta pokrywa kwestie organizacyjne.
 5. Zespoły które biorą udział w zawodach, proszone są wraz z opiekunem o pozostanie do zakończenia turnieju i odebranie dyplomów oraz pucharów niezależnie od zajętego miejsca.
 6. Zawody będą prowadzone wg przepisów PZPNH, wyłączając:
  – w zawodach w każdej drużynie bierze udział maksymalnie 10 zawodników (9 zawodników + bramkarz). W kategorii szkoły podstawowej – rocznik 2005 i młodsi, w kategorii gimnazjum – rocznik 2002 i młodsi.
  – w grze bierze udział czterech zawodników i bramkarz
  – czas gry 2 x 7 minut bez przerwy ze zmianą stron (chyba że organizator zdecyduje inaczej na początku zawodów po konsultacji z kierownikami drużyn)
  – odległość przy rzutach wolnych 5 metrów i rzutach rożnych 3 metry
  – odległość przy autach wynosi 2 metry
  – bramkarz wprowadza piłkę ręką z obrębu własnego pola karnego
  – uderzenie piłki o sufit czy inną przeszkodę skutkuje rzutem wolnym na aucie (aut wykopujemy z lini bocznej)
  – zmiany dokonywane są systemem hokejowym w strefie zmian w każdej przerwie w grze (najpierw pole gry opuszcza zawodnik grający, a następnie może wejść zawodnik wchodzący)
  – zawody będą rozgrywane piłkami do gry w hali
  – zakaz gry wślizgiem i ciałem (rzut wolny bezpośredni)
  – za niewykonanie w ciągu 5 sekund jakiekolwiek rzutu lub wznowienia gry sędzia przyznaje rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej
  – za popełnione przewinienie zawodnicy będą karani karami czasowymi (od 2-5 minut) lub wykluczeniem z gry (czerwona kartka)
 7. Dodatkowe kary:
  – 2 minuty (za przekleństwo)
  – za wybitnie niesportowe zachowanie (pobicie zawodnika, znieważenie sędziego lub zawodnika) grozi dyskwalifikacja zawodnika bądź całej drużyny z rozgrywek
  – sankcje karne mogą być wyciągane również w stosunku do zawodników rezerwowych, przebywających zarówno na ławce rezerwowej, jak i na całym obiekcie rozgrywek w czasie trwania meczów (warunkiem kary jest identyfikacja zawodnika potwierdzona przez świadka zajścia np. sędziego lub innego opiekuna)
  – za wybryki chuligańskie na boisku bądź obiekcie zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek
  – za zachowanie niegodne ministranta zawodnik lub cała drużyna będą zdyskwalifikowani do końca trwania rozgrywek
  – za zniszczenia w szatni odpowiada drużyna, która ostatnio w niej przebywała

W sprawach spornych, o ile nie rozwiązują ich przepisy PZPNH, decyduje organizator.

W razie pytań czy wątpliwości proszę kontaktować się z Archidiecezjalnym Duszpasterzem LSO .