W całej Polsce trwa Rok abpa Ignacego Tokarczuka ogłoszony z okazji 100. rocznicy jego urodzin. Podczas „Rozmowy dnia”, 12 lutego 2018 r., z ks. prał. Józefem Barem, oficjałem Sądu Metropolitalnego poznaliśmy ks. abpa Ignacego Tokarczuka jako zwyczajnego, prostego człowieka oddanego odważnej posłudze na rzecz powierzonej jego pasterskiej trosce diecezji, jak również dla dobra społeczeństwa w Polsce.

Ksiądz Oficjał wskazał na okoliczności powołania Arcybiskupa do diecezji przemyskiej w 1966 r., a jako długoletni współpracownik ukazał osobę Niezłomnego Pasterza w jego cechach charakteru, w zaangażowaniu na rzecz budowy kościołów oraz w odpowiedzialności za sprawy społeczne i polityczne.

pon, 12 Lut 2018  ·  8,2 MB  ·  222
O życiu i posłudze arcybiskupa Ignacego Tokarczuka