W drugą niedzielę Wielkiego Postu, podobnie jak tydzień temu wpatrywaliśmy się w mękę Pana Jezusa przeżywając nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z wiernymi zgromadzonymi w przeworskim Sanktuarium Grobu Bożego.

Ks. Jakub Sieniawki wygłosił kazanie pasyjne będące kontynuacją rozważań na temat tego, co Jezus przed śmiercią na krzyżu. Tym razem przedmiotem szczególnej refleksji stałą się tajemnica biczowania. Kaznodzieja zaznaczył, że nasze życie niejednokrotnie konfrontuje nas z rozmaitymi sytuacjami, które można do niego porównać. Myśląc o tym, najczęściej widzimy się pod pręgieżem, podczas gdy inni biczują złośliwym słowem czy gestem, brakiem szacunku, wyzyskiem, oszukiwaniem albo fizyczną agresją. Jezus mówi: Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili – w myśl tych słów powinniśmy zastanowić się nad naszą relacją z bliźnimi. Zło – duże czy małe – wymierzone w drugiego człowieka, niezależnie kim on jest, zawsze jest kolejnym uderzeniem w cierpiącego Chrystusa.

Jako uczniowie ubiczowanego Pana powinniśmy pamiętać, że w ranach Jezusa jest nasze zdrowie, a Jego męka jest siłą do powstania i odnowy życia.

pon, 26 Lut 2018  ·  8,5 MB  ·  222
Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku, 15 lutego 2018 r.

Już za tydzień kolejne nabożeństwo Gorzkich Żali wraz z kazaniem pasyjnym transmitowane z Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku o godz. 15:00.