Poniedziałkowy wieczór, 5 marca, był dla radiosłuchaczy Radia Fara szczególną okazją do ponownego przypatrzenia się słowu „wolność”. Prowadzący audycję, ks dr Jan Seremak, zaznaczył, że wolność jest w tym roku szczególnie doceniana przez Polaków. Dziękujemy Panu Bogu za odzyskaną wolność i uczymy się korzystać z wolności.

Umiejętność korzystania z wolności przekłada się także na życie osobiste każdego człowieka i jego relację do alkoholu. O tym przypomnieli zaproszeni przez ks. Jana goście. Aby właściwie korzystać z wolności, trzeba dostrzec w naszym życiu działanie Pana Boga. On ma być na pierwszym miejscu. Wtedy można całe życie poukładać według Bożego planu. Wolności uczyć się trzeba także wtedy, gdy została ona na jakimś etapie życia utracona. W takiej sytuacji niezbędne jest odniesienie do wartości płynących z wiary i relacji i do Boga.

Zgromadzeni w studiu goście podjęli również temat umiejętności trzeźwej zabawy. Uroczystości odbywające się bez alkoholu są czasem wielkiej i autentycznej radości. Na takich spotkaniach również świetnie bawi się młodzież, która jest bardzo często kojarzona z zabawami alkoholowymi.

Sentencją zwieńczającą audycję były słowa „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” pochodzące z listu św. Pawła Apostoła do Galatów. Słowa te są również tematem przewodnim rekolekcji trzeźwościowych, które w dniach 9-11 marca odbędą się w Miejscu Piastowym.

wt, 6 Mar 2018  ·  17,6 MB  ·  125
Audycja z dnia 5 marca 2018 r.